Reklama

Reklama

Zjazd PZHL: Reforma podtrzymana, regulaminy do poprawki

Podczas Walnego Zjazdu Sprawozdawczego Polskiego Związku Hokeja na Lodzie podjęto decyzję podtrzymującą reformę ekstraligi hokejowej. Nie przyjęto natomiast regulaminu dyscyplinarnego Hokej Ligi oraz propozycji powiększenia liczby członków Zarządu PZHL z ośmiu do dziewięciu.

W sobotę w warszawskiej siedzibie PKOl odbył się Roczny Walny Zjazd Sprawozdawczy Polskiego Związku Hokeja na Lodzie, na którym obecnych było 62 delegatów.

Delegaci wysłuchali sprawozdania Prezesa Piotra Hałasika z działalności Zarządu PZHL w ciągu minionych 12 miesięcy, sprawozdania Komisji Rewizyjnej przedstawionego przez Przewodniczącego Jerzego Kajzera oraz sprawozdania finansowego Związku za rok 2012 (ocenionego przez biegłego rewidenta), które prezentował Skarbnik Dawid Chwałka.

Walny Zjazd podjął decyzję podtrzymującą reformę ekstraligi hokejowej. Nie przyjęto natomiast regulaminu dyscyplinarnego Hokej Ligi oraz propozycji powiększenia liczby członków Zarządu PZHL z ośmiu do dziewięciu.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama