Reklama

Reklama

UEFA tłumaczy swój wybór

Warszawa, Gdańsk, Poznań i Wrocław - te cztery polskie ośrodki będą gościć u siebie mecze podczas Euro 2012. Odrzucone zostały kandydatury Chorzowa i Krakowa. Dlaczego tak się stało, dowiecie się z tego tekstu.

Przytaczamy poniżej w całości komunikat Europejskiej Unii Piłkarskiej (UEFA) w sprawie wyboru miast - gospodarzy piłkarskich mistrzostw Europy 2012:

ZOBACZ DECYZJĘ UEFA

Komentarz Marcina Herry, prezesa spółki PL.2012

W trakcie dzisiejszego posiedzenia w Bukareszcie, Komitet Wykonawczy UEFA ocenił i omówił stan przygotowań w zakresie infrastruktury do finałowego turnieju mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA 2010/2012 w Polsce i Ukrainie, który odbędzie się w dniach 9 czerwca-1 lipca 2012 r.

Reklama

Po dokładnym rozpatrzeniu raportów oceniających sporządzonych przez administrację UEFA i po konsultacjach ze związkami państw- gospodarzy, Komitet Wykonawczy UEFA podjął następujące decyzje dotyczące wyboru miast-gospodarzy turnieju UEFA EURO 2012:

Miasta-gospodarze w Polsce

Odnotowano postępy w przygotowaniu infrastruktury we wszystkich czterech proponowanych i dwóch rezerwowych miastach w Polsce. UEFA uważa, że w chwili obecnej, wszystkie sześć miast jest gotowe spełnić warunki rozgrywania meczów w ramach turnieju UEFA EURO 2012, pomimo dużego zakresu prac, które wciąż muszą zostać zrealizowane, by zagwarantować pełne i właściwe wypełnienie wymagań turnieju.

Z tego względu, Komitet Wykonawczy UEFA podjął decyzję, by potwierdzić wybór czterech lokalizacji zaproponowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej na etapie ofertowym i zatwierdzonych przez UEFA jako oficjalne miasta-gospodarze UEFA EURO 2012:

Gdańsk

Poznań

Warszawa

Wrocław

Tym samym, dwa polskie miasta rezerwowe (Chorzów i Kraków) nie zostają wyznaczone jako oficjalne miasta-gospodarze, ani nie zachowują statusu miast rezerwowych.

Miasta-gospodarze na Ukrainie

Kompleksowa ocena wykazała istotne braki dotyczące infrastruktury we wszystkich miastach ukraińskich. Należy wykonać wiele prac, by spełnić minimalne wymagania dla organizacji imprezy wielkości finałowego turnieju Mistrzostw Europy UEFA w Piłce Nożnej. Biorąc pod uwagę ryzyko związane z przygotowaniem infrastruktury na czas UEFA EURO 2012, Komitet Wykonawczy UEFA podjął następującą decyzję:

potwierdza, że Kijów posiada status miasta-gospodarza dla meczów fazy grupowej, meczu (meczów) ćwierćfinałowych oraz półfinału;

nie potwierdza, że w Kijowie odbędzie się mecz finałowy UEFA EURO 2012; mecz finałowy odbędzie się w Kijowie wyłącznie, gdy zostaną spełnione szczególne warunki dotyczące stadionu, infrastruktury portu lotniczego, transportu regionalnego oraz zakwaterowania do dnia 30 listopada 2009 r.;

w chwili obecnej nie potwierdza/nie wyznacza Doniecka, Lwowa ani Charkowa na miasta-gospodarzy meczów grupowych UEFA EURO 2012; jednakże, ustala się ostateczny termin, do 30 listopada 2009 r., do którego te trzy miasta muszą spełnić określone warunki w kwestii stadionów, infrastruktury portów lotniczych, transportu regionalnego oraz zakwaterowania. Jeśli ww. warunki nie zostaną spełnione w tym terminie, dane miasto nie uzyska potwierdzenia/nominacji na miasto-gospodarza meczów UEFA EURO 2012;

oraz nie potwierdza/nie wyznacza Dniepropietrowska i Odessy na miasta-gospodarzy, miasta te nie zachowują też statusu miast rezerwowych. UEFA uważa, że ze względu na obecne braki dotyczące stadionów, infrastruktury portów lotniczych, transportu regionalnego oraz zakwaterowania, miasta te nie spełnią wymogów turnieju.

Prezydent UEFA Michel Platini wniósł następujące uwagi do decyzji Komitetu Wykonawczego:

- W ostatnich miesiącach stwierdziliśmy postęp, lecz przypominamy obu krajom, że wciąż pozostało wiele pracy do wykonania. Na Ukrainie należy pilnie rozwiązać wiele problemów związanych z infrastrukturą, by przekonać Komitet Wykonawczy UEFA, że kandydaci na miasta-gospodarzy mogą zostać wyznaczeni na miasta-gospodarzy UEFA EURO 2012.

- Musimy respektować decyzję Komitetu Wykonawczego z dnia 18 kwietnia 2007 r., na mocy której przyznano organizację mistrzostw Europy w piłce nożnej 2012 Polsce i Ukrainie. Fakt ten ponownie podkreślił Kongres UEFA w marcu 2009, podnosząc, że organizacja takiej imprezy o światowej randze musi promować i rozwijać futbol we wschodniej części Europy.

- Chciałbym skorzystać też z okazji i podziękować miastom Chorzów i Kraków w Polsce oraz Dniepropietrowsk i Odessa na Ukrainie za dotychczasowe zaangażowanie w UEFA EURO 2012. UEFA będzie w dalszym ciągu ściśle kontrolować postępy w przygotowaniach we wszystkich wyznaczonych miastach oraz oceni sytuację ukraińskich kandydatów na miasta-gospodarzy w grudniu 2009 r.

Dowiedz się więcej na temat: Wrocław | Gdańsk | Warszawa | komitet | Euro 2012 | infrastruktura | UEFA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama