Reklama

Reklama

Skoki narciarskie. Małysz wstawił się za doktorem Winiarskim. Mocne stanowisko szpitala

W czwartek Adam Małysz zaalarmował Interię faktem, że w nowotarskim szpitalu traci pracę dr Aleksander Winiarski - lekarz skoczków. Dyrekcja placówki, w oświadczeniu przesłanym do nas zapewnia, że doktor Winiarski nie jest na okresie wypowiedzenia. "Przebywa na urlopie bezpłatnym do 30 września 2020 r." - oświadczył dyrektor Marek Wierzba.

Sposób, w jaki Dyrekcji Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu miała potraktować doktora Winiarskiego oburzył środowisko skoczków narciarskich.

"Dziś dowiedziałem się, że wyrzucają ze szpitala w Nowym Targu naszego Doktora Aleksandra Winiarskiego. Ponoć za to, że zimą jeździł i pomagał skoczkom, mimo że zawsze było to uzgadniane ze szpitalem. To skandal w dzisiejszych czasach, gdzie brakuje doktorów, a ten człowiek zrobił tyle nie tylko dla pacjentów, ale również dla sportu! Proszę was o pomoc, by to nagłośnić." - zwrócił się do nas Adam Małysz - dyrektor skoków narciarskich i kombinacji norweskiej.

Reklama

- Sam byłem u doktora Winiarskiego w Nowym Targu w szpitalu wiele razy. I zawsze mnie tam zapewniano, że to odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu. I nagle się to zmieniło? - dziwił się Adam Małysz.

Żalu nie krył też sam doktor Winiarski, którego działania pomogły w rozbudowie i modernizacji Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej nowotarskiego szpitala.

- Ja od 12 lat pracuję w szpitalu w Nowym Targu, a lekarzem kadry skoczków jestem od lat 15. I nikomu to nigdy nie przeszkadzało. W szpitalu mam świetnego zastępcę. Uważam, że od strony organizacyjnej jeszcze lepiej prowadzi oddział niż ja. Doktor Ryszard Kozdraś jest moim zastępcą i uważam, że bardzo dobrze prowadzi oddział podczas mojej nieobecności. Bez zarzutów - podkreślał w rozmowie z Interią dr Winiarski.

Zapytany o szansę porozumienia z nowotarską placówką, nie wyraził zainteresowania.

- Ja już nawet nie chcę dalszej pracy tu. Po co? Tak jak mówią, że nie ma ludzi niezastąpionych, tak nie ma też miejsc, których by się nie dało zastąpić. Można je znaleźć w bliższej, bądź dalszej okolicy - mówił doświadczony doktor.

Dyrektor nowotarskiego szpitala Marek Wierzba nie porozmawiał z nami. Przysłał jednak oświadczenie, w którym twierdzi, że:

- "Doktor Winiarski nie znajduje się w okresie wypowiedzenia, od 1 października 2019r. do 30 września 2020r.  przebywa na urlopie bezpłatnym."

- "W dniu 31 marca 2020r. z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia  Dyrektor Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu wypowiedział umowę  dotyczącą zarządzania Oddziałem Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej z Pododdziałem Chirurgii Artroskopowej."

- "Pozostałe umowy tj. umowa o pracę, jak również umowa kontraktowa, z dnia 27 września 2019 r. dotycząca udzielenia świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej nie zostały wypowiedziane i nadal obowiązują."

- "Nieprawdą jest, że nie istniały i nie są znane dr. n. med. Aleksandrowi Winiarskiemu  powody rozwiązania umowy o zarządzanie Oddziałem".

Doktorowi Winiarskiemu, jako ordynatorowi oddziału, dyrektor zarzuca m.in.:

- brak należytego nadzoru i kontroli pracy personelu pracującego,

- niezapewnienie racjonalnego wykorzystania łóżek Oddziału  w tym permanentny brak planowania zabiegów operacyjnych, w tym nieuzasadnione przedłużanie pobytów pacjentów w oddziale oczekujących na zabiegi i generowanie zbędnych kosztów dla szpitala.

Dyrektor wyliczył także, że: "doktor Winiarski nie pełnił dyżurów, a jego zaangażowanie w osobistą realizację zabiegów operacyjnych przedstawiało się w ostatnich miesiącach w sposób następujący: w miesiącu grudniu 2019  r.  na 14 dni przepracowanych dr Winiarski wykonał 5 zabiegów operacyjnych i asystował do 1 zabiegu,  wykonał tylko 8 krótkich zabiegów kriolezji;  w miesiącu styczniu 2020r. na 19 dni przepracowanych wykonał 6 zabiegów operacyjnych oraz 2 asysty oraz   8 krótkich zabiegów kriolezji ;  w miesiącu lutym 2020r. wykonał 6 zabiegów operacyjnych i 6 krótkich zabiegów kriolezji.

Zarządca nowotarskiej placówki uważa też, że na skutek uchybień dra Winiarskiego "w  2019 r. przyjęto o 18 procent mniej pacjentów niż w roku 2018 i wykonano o 10 proc. mniej zabiegów operacyjnych,   co skutkuje niewykonaniem  ubiegłorocznego  kontraktu z NFZ  i  znaczącym obniżeniem  finansowania  Szpitala  na rok  2020.".

Michał BiałońskiPoniżej publikujemy pełną treść oświadczenia Dyrekcji Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu w sprawie dra Winiarskiego:

"Odnosząc się do szeroko medialnie publikowanej i komentowanej informacji o  zwolnieniu Pana dr n. med. Aleksandra Winiarskiego, Dyrekcja Szpitala wskazuje co następuje:

1. Nieprawdą jest, że dr. n. med Aleksander Winiarski został zwolniony.

Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu zatrudnia w oparciu o umowę o pracę zawartą w dniu 17 marca 2008r. na czas nieokreślony dr. n. med. Aleksandra Winiarskiego, dr Winiarski nie znajduje się w okresie wypowiedzenia, od 1 października 2019r. do 30 września 2020r.  przebywa na urlopie bezpłatnym.

Jednocześnie dr. n. med Aleksander Winiarski  od 1 października 2019r. w oparciu o:

1/ umowę  kontraktową o świadczenie usług medycznych z dnia 27 września 2019r. udziela świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej z Poddodziałem Chirurgii Artroskopowej ;

2/ umową  kontraktowa z dnia 27 września 2019r.  pełni obowiązki Kierownika Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej z Pododdziałem Chirurgii Artroskopowej.

W dniu 31 marca 2020r. z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia  Dyrektor Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu wypowiedział umowę  dotyczącą zarządzania Oddziałem( § 23 ust. 4 umowy kontraktowej z dnia 27 września 2019r. dot. pełnienia obowiązków Kierownika Oddziału Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej z Poddodziałem Chirurgii Artroskopowej - w brzmieniu: "Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z 30 dniowym okresem wypowiedzenia bez podania przyczyn" ).

Tak więc, zgodnie ze wskazaną wyżej  podstawą prawną każdej ze stron umowy przysługiwało uprawnienie do jej rozwiązania bez podania przyczyn z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia.  Tak więc w oświadczeniu Dyrektora o rozwiązaniu umowy nie zostały wskazane żadne- w tym publikowane w mediach i na portalach internetowych przez Pana dr. n. med. Aleksandra Winiarskiego -przyczyny wypowiedzenia.

Należy podkreślić , że pozostałe umowy tj. umowa o pracę jak również umowa kontraktowa  z dnia 27 września 2019r. dotycząca udzielenia świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej nie zostały wypowiedziane i nadal obowiązują!!!!

 

2.      Nieprawdą jest, że nie istniały i nie są znane dr. n. med. Aleksandrowi Winiarskiemu  powody rozwiązania umowy o zarządzanie Oddziałem.

Należy wskazać, że od jakiegoś czasu miały miejsce poważne niedociągnięcia i zaniedbania
w realizacji przez dr. n. med.  Aleksandra Winiarskiego umowy o zarządzanie oddziałem,  polegające na :

1)      braku należytego nadzoru i kontroli pracy personelu pracującego w Oddziale w tym polegające na braku weryfikacji przedkładanych do rozliczenia godzin pracy i wykonanych procedur(§6  pkt 2 umowy o zarządzanie oddziałem)

2)       niezapewnieniu racjonalnego wykorzystania łóżek Oddziału  w tym permanentny brak planowania zabiegów operacyjnych, w tym nieuzasadnione przedłużanie pobytów pacjentów w oddziale oczekujących na zabiegi i generowanie zbędnych kosztów dla szpitala, niewłaściwe prowadzenie kolejek oczekujących  i bardzo długi czas oczekiwania na zabiegi operacyjne (§6 pkt 6 umowy o zarządzanie oddziałem),

3)       brak rzetelnego i prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej Oddziału jak również terminowego i należytego przygotowywania i przedkładania obowiązujących danych, sprawozdań i dokumentów(§6 pkt 7 umowy o zarządzanie oddziałem),

4)       brak nadzoru  nad rzeczywistym rozliczeniem powierzonego mienia podczas przeprowadzanej inwentaryzacji (§7 pkt 3 umowy o zarządzanie oddziałem)

5)       nie podejmowaniu działań mających na celu zorganizowanie zespołu oddziału zapewniającego pełną realizację zadań oddziału i powierzonych obowiązków w tym zapewnienia zabezpieczenia dyżurowego  Szpitala szczególnie w okresie Świąt i wakacji(§8 pkt 1 umowy o zarządzanie oddziałem),

6)       nie inicjowaniu działań wpływających na rozwój podległego personelu, w tym  nie zapewnienie szkolenia fachowego podległego personelu, minimalne zaangażowanie w merytoryczne szkolenia i opiekę nad specjalizującymi się w Oddziale lekarzami odbywającymi staż podyplomowy, brak dbałości o dyscyplinę pracy i wywiązywanie się personelu z obowiązków(§8 pkt 2, 3,5, 6 umowy o zarządzanie oddziałem);

7)      prowadzeniu racjonalnej gospodarki finansowej zmierzającej do bilansowania wydatków
ze środkami przyznanymi w budżecie Oddziału(§9 ust 1 umowy o zarządzanie oddziałem)

8)       nie przestrzeganiu limitu punktów określonych w umowie z MOW NFZ dla udzielanych świadczeń(§9 ust 3 umowy o zarządzanie oddziałem)

9)       nie podejmowaniu skutecznych działań w zakresie obniżania kosztów Oddziału(§9 ust 4 umowy o zarządzanie oddziałem),

10)   nie wdrażaniu przyjętych przez Szpital nowych systemów zarządzania(§9 ust 5 umowy o zarządzanie oddziałem),

11)   braku właściwego kształtowania współpracy między Oddziałami Szpitala w szczególności z SOR(§9 ust 6 umowy o zarządzanie oddziałem).

Dodatkowo należy wskazać, że dr. n. med. Aleksander Winiarski nie pełnił dyżurów a jego zaangażowanie w osobistą realizację zabiegów operacyjnych przedstawiało się w ostatnich miesiącach w sposób następujący: w miesiącu grudniu 2019  r.  na 14 dni przepracowanych dr Winiarski wykonał 5 zabiegów operacyjnych i asystował do 1 zabiegu,  wykonał tylko 8 krótkich zabiegów kriolezji;  w miesiącu styczniu 2020r. na 19 dni przepracowanych wykonał 6 zabiegów operacyjnych oraz 2 asysty oraz   8 krótkich zabiegów kriolezji ;  w miesiącu lutym 2020r. wykonał 6 zabiegów operacyjnych i 6 krótkich zabiegów kriolezji .

O powyższych nieprawidłowościach w realizacji umowy o zarządzenie Oddziałem Dyrektor Szpitala informował dr. n. med. Aleksandra Winiarskiego już w roku 2019r. wskazując na konieczność podjęcia przez dr. Winiarskiego  pilnych działań mających na celu wyeliminowanie nieprawidłowości oraz przede wszystkim wykonanie kontraktu z NFZ. Działania takie pomimo prowadzonych rozmów oraz udzielonego przez Dyrektora Szpitala wsparcia  w tym polegającego na zatrudnieniu dodatkowego personelu, pomocy w przygotowaniu  do archiwizacji dokumentacji medycznej, utworzenia dodatkowego zespołu zadaniowego  nie przyniosły oczekiwanych skutków w postawie i zachowaniu dr. Winiarskiego względem powierzonych obowiązków kierowania oddziałem. 

Konsekwencją powyższego w oddziale  zarządzanym  przez dr Winiarskiego w  2019 r. przyjęto o 18 % mniej pacjentów niż w roku 2018 i wykonano o 10 % mniej zabiegów operacyjnych,   co skutkuje nie wykonaniem  ubiegłorocznego  kontraktu z NFZ  i  znaczącym obniżeniem  finansowania  Szpitala  na rok  2020.

Reasumując należy wskazać, że decyzja Dyrektora Szpitala o wypowiedzeniu umowy o zarządzanie oddziałem  była działaniem koniecznym, uzasadnionym, oraz ze wszech miar racjonalnym podjętym w interesie pacjentów oraz Szpitala.  Nieprawdziwe zarzuty podnoszone publicznie przez dr. n. med  Aleksandra Winiarskiego w tym wskazywany "nepotyzm"- bez jakiejkolwiek refleksji nad własnym zaangażowaniem i faktyczną realizacją umowy o zarządzanie oddziałem - jest zachowaniem niegodziwym  i nie mającym nic wspólnego z etyką lekarska."

Dyrekcja

Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego

im. Jana Pawła II w Nowy Targu


 


Reklama

Reklama

Reklama

Reklama