Reklama

Reklama

PZPN wszczął postępowanie w sprawie afery biletowej

Polski Związek Piłki Nożnej wszczął postępowanie w sprawie afery biletowej, w którą zamieszany jest członek zarządu federacji Kazimierz Greń.

Kazimierz Greń, który jest także prezesem Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, został aresztowany w Dublinie przed meczem Irlandia - Polska za nielegalne rozprowadzanie biletów. Sam Greń twierdzi, że jest niewinny. W najbliższy wtorek, na konferencji prasowej, ma przedstawić faktyczny przebieg wydarzeń przed meczem Irlandia - Polska.

Oto pełna treść oświadczenia PZPN:"Komisja Dyscyplinarna PZPN, w związku z pojawiającymi się w ostatnich dniach w zagranicznych i polskich mediach licznymi informacjami dotyczącymi wydarzeń z udziałem członka zarządu PZPN Kazimierza Grenia, które miały mieć miejsce przy okazji meczu eliminacji Euro 2016 Irlandia - Polska w Dublinie, postanowiła wszcząć z urzędu postępowanie w przedmiotowej sprawie.

Polski Związek Piłki Nożnej, mający na celu sprawne i transparentne wyjaśnienie zaistniałej sytuacji, która stawia całe środowisko piłkarskie w niekorzystnym świetle w opinii mediów i oczach kibiców, w ostatnich dniach podjął szereg działań polegających na bezpośrednim i pośrednim kontakcie z sądem w Dublinie, irlandzką policją i federacją piłkarską oraz Ambasadą RP w Irlandii.

PZPN wystosował także oficjalne pismo do Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, w którym zwrócił się o przekazanie do krajowej federacji następujących informacji:

- dowodów dokonania zapłaty ceny za zamówione 49 biletów na mecz Irlandia - Polska, przez osoby, które miały je otrzymać i których szczegółowe dane zostały uprzednio przekazane PZPN (imię i nazwisko, nr PESEL);

- informacji, które z wyżej wymienionych osób, którym przydzielono bilety na mecz, faktycznie udały się do Dublina i uczestniczyły w meczu, wraz ze stosownymi dowodami potwierdzenia tych okoliczności.

W wyniku przeprowadzonych powyższych działań PZPN uzyskał protokół irlandzkiej policji opisujący przedmiotowe zdarzenie, w tym numery seryjne 14 biletów, które zarekwirowano zatrzymanym osobom.  Wewnętrzna analiza potwierdziła, że wyżej wymienione bilety pochodziły z puli biletów zamówionych przez Podkarpacki ZPN.

PZPN otrzymał również od irlandzkiej federacji piłkarskiej notatkę służbową sporządzoną przez Głównego Oficera Bezpieczeństwa potwierdzającą przedmiotowe zajście i wskazującą z imienia oraz nazwiska zamieszane w nie osoby.

Wszystkie dokumenty, w których posiadaniu znalazł się PZPN, zostały przekazane do Rzecznika Dyscyplinarnego PZPN i Komisji Dyscyplinarnej PZPN, która postanowiła o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego w związku z naruszeniem norm etyczno-moralnych przez członka zarządu PZPN Kazimierza Grenia, w związku z dystrybucją biletów, przekazanych do Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej."


Reklama

Reklama

Reklama

Reklama