Reklama

Reklama

Boniek kontra Wojciechowski. Ekstraklasa SA stawia warunki

Już w piątek rozstrzygnie się, czy prezesem PZPN-u pozostanie Zbigniew Boniek, czy zdetronizuje go Józef Wojciechowski. Większość związków wojewódzkich popiera Bońka, Wojciechowski walczy o głosy klubów Ekstraklasy i 1. ligi. Te pierwsze stawiają kandydatom twarde warunki.

Skonsolidowane przez współwłaściciela Legii Warszawa i szefa rady nadzorczej Ekstraklasy SA Macieja Wandzla kluby Ekstraklasy przygotowały twarde warunki obu kandydatom. Obietnica ich spełnienia to gwarancja głosów na piątkowych wyborach.

Redakcja Interii dotarła do tajnego dokumentu. Po naszej publikacji pismo pojawiło się także na oficjalnej stronie spółki - Ekstraklasa.org.

Kluby Ekstraklasy oczekują od nowego prezesa "zapewnienia realnego bezpieczeństwa na stadionach", "dynamiczny rozwój akademii piłkarskich", "zdecydowane zwiększenie pozycji Polski w UEFA i FIFA", czy przyczynienie się do "upowszechnienia uprawiania piłki nożnej w celu wykorzystania drzemiących w polskim społeczeństwie rezerw".

Reklama

Sporo postulatów dotyka pieniędzy. Nowy prezes ma o połowę zredukować opłaty za szkolenie trenerów (licencja UEFA A). Kluby żądają, by Pro Junior System (w którym kluby są premiowane za grę juniorów w pierwszym zespole) wzbogacić o rozwój profesjonalnych akademii piłkarskich. W większości zawodowych lig takie akademie są jednak w gestii klubów. Np. to nie hiszpańska federacja tylko Barcelona i Real mają swoje: La Masię i Canterę.

Kluby Ekstraklasy oczekują też swego przedstawiciela w Komisji Licencyjnej i jej instancji odwoławczej, a także ... kasy - rozważenia utworzenia funduszu gwarancyjno-poręczeniowego z minimalną kwotą 50 mln zł.


Oto warunki Ekstraklasy (pisownia oryginalna):


 "Podstawą oczekiwań klubów Ekstraklasy wobec kandydatów na Prezesa PZPN jest powrót do rozmów i stałej współpracy ze spółką Ekstraklasa S.A. i klubami w kluczowych dla rozwoju polskiej piłki nożnej obszarach.

Istotną sprawą jest zgoda na listę priorytetów, które przedstawiamy poniżej ale przede wszystkim stała współpraca w ramach regularnego Zespołu Roboczego na wysokim szczeblu pomiędzy Zarządem PZPN a przedstawicielami klubów Ekstraklasy i 1 ligi. Współpraca ta powinna prowadzić do jedności obu organizacji w kluczowych sprawach.

Dla środowiska klubów Ekstraklasy priorytetem na najbliższą kadencję władz PZPN są 3 zagadnienia;

·       Zapewnienie realnego bezpieczeństwa na stadionach we współpracy z wszystkimi agendami administracji - jako klucza do stopniowego wzrostu frekwencji oraz popularności rozgrywek ligowych oraz zbudowania zaufania kibiców, sponsorów i partnerów.

·       Dynamiczny rozwój struktur Akademii Piłkarskich w zakresie infrastruktury i systemu szkolenia w celu podniesienia poziomu młodych piłkarzy i stworzenia realnej szansy dla ich rywalizacji na boiskach Ekstraklasy poprzez jakość piłkarską, a nie regulacje.

·       Zdecydowane zwiększenie pozycji Polski w UEFA i FIFA, zarówno poprzez udział Prezesa PZPN w Komitecie Wykonawczym UEFA jak również poprzez udział dużej grupy polskich ekspertów w organach i komisjach UEFA oraz doprowadzenie do skutecznego uznawania jurysdykcji polskich Trybunałów przed UEFA, FIFA i CAS.

Poniżej przedstawiamy szczegółową listę naszych kluczowych postulatów.

I. SPRAWY KRAJOWE

(A) SPORT

1. Wspólne działania merytoryczne i medialne mające na celu przekonanie administracji rządowej i samorządowej co do konieczności podjęcia wieloletnich działań i uznania piłki nożnej za wiodącą dyscyplinę, o szczególnym znaczeniu dla prawidłowego rozwoju polskiej młodzieży. W wyniku tych działań powstałyby trójstronne programy służące:

  • upowszechnieniu uprawiania piłki nożnej w celu wykorzystania rezerw drzemiących w polskim społeczeństwie,
  • stworzeniu ze źródeł rządowych i samorządowych bazy finansowej niezbędnej do zbudowania infrastruktury szkoleniowej, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju infrastruktury zapewniającej ciągłość treningu w okresie zimowym,
  • masowej edukacji trenerów oraz podnoszeniu jakości ich pracy zarówno w obszarze amatorskim jak i zawodowym. Redukcja co najmniej o 50% opłaty za szkolenie trenerów ubiegających się o licencję UEFA A, pod warunkiem, ze staż ich pracy w klubie zawodowym wynosi co najmniej dwa lata (wspieranie lojalności i gwarancja pozostania w zawodzie)

2. Współfinansowanie oraz wspólne działania na rzecz wprowadzenia w życie projektu poprawiającego jakość zarządzania rozwojem zawodników oraz optymalizacją struktur klubowych, na wzór sprawdzony w innych federacjach. Wspólne wystąpienie do MSiT w zakresie pozyskania jak największych środków publicznych dla rozwoju Akademii Piłkarskich, zarówno w zakresie infrastruktury jak i kosztów szkolenia. Uznanie rozwoju profesjonalnych Akademii Piłkarskich jako priorytetu dla Federacji i uzupełnianie programu Pro Junior System.

3. PRO JUNIOR SYSTEM Powrót do dyskusji na temat zasad dystrybucji środków z tego programu, ze szczególnym uwzględnieniem premiowania klubów wychowujących reprezentantów  Polski w drużynach młodzieżowych.

4. otwarcie dyskusji na temat podwyższenia poziomu sędziowania oraz przejrzystych kryteriów ocen i systemu motywacji oraz kar dla sędziów zawodowych. Rozważenie możliwości ankiet i ocen okresowych poszczególnych arbitrów przez kluby.

(B) SPRAWY ORGANIZACYJNE I REGULAMINOWE

1. Przyjęcie zmian statutowych, umożliwiających decyzję w sprawie ewentualnej zmiany liczby zespołów, uczestniczących w rozgrywkach ligi zawodowej.

2. Podpisanie wieloletniego porozumienia szczegółowego do umowy o zarządzanie ligą zawodową, obejmującego okres do najmniej do rozpoczęcia WC 2022 w Katarze, uwzględniającego wspólną politykę rozwoju piłkarstwa w Polsce, w tym dotyczącego przyszłości i kalendarza rozgrywek ligowych i pucharowych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem interesu rozgrywek ligowych, jako najważniejszych krajowych rozgrywek piłkarskich w Polsce.

3. Przedłużenie umowy o zarządzanie ligą zawodową z Ekstraklasą S.A. na okres 4 kolejnych lat na warunkach nie gorszych dla obu stron od obecnie obowiązujących.

4. Wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie likwidacji barier regulaminowych, utrudniających zatrudnianie zawodników spoza krajów Unii Europejskiej, poprzez zwiększenie limitu graczy tych zawodników na boisku lub likwidację limitu na rzecz wprowadzenia gwarancji minimalnej ilości polskich zawodników na Liście A.

5. Zapewnienie odpowiedniego parytetu w komisjach i organach PZPN w liczbie nie mniejszej niż procentowa liczba delegatów klubów Ekstraklasy w stosunku do ogólnej liczby delegatów. A także zagwarantowanie stanowiska przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego dla osób rekomendowanych przez kluby ligi zawodowej w następujących komisjach: licencyjna (dwie instancje), finansowa, rozgrywek i piłkarstwa profesjonalnego (oraz jej zespołów), NKO, Izby ds. Rozstrzygania Sporów Sportowych, bezpieczeństwa, prawnej, pośredników, mediów i marketingu; prawo rekomendacji 1/3 składu osobowego PSP.

(C) SPRAWY FINANSOWE I WIZERUNKOWE

1. Wprowadzenie nowoczesnych regulacji, zapewniających PZPN i lidze zawodowej zwiększony wspólny nadzór organizacyjny i finansowy w przypadku zmian właścicielskich, mogących mieć negatywny wpływ na przebieg rozgrywek lub wizerunek polskiej piłki nożnej.

2. Wprowadzenie funduszu/zasad, iż w przypadku gdy jakikolwiek zawodnik powołany na zgrupowanie lub/i mecz reprezentacji (w każdej kategorii wiekowej), w czasie tego zgrupowania lub/i meczu ulegnie kontuzji, wydatki na jego wynagrodzenie w okresie jego niezdolności do gry,  będzie pokrywał PZPN.

3. Podjęcie wspólnych działań nad zmianą przepisów podatkowych, w szczególności dotyczących zakładów wzajemnych, z których dochód powinien być skierowany na rozwój piłki nożnej w Polsce oraz szkolenie w klubach. Wypracowanie oficjalnego i wspólnego stanowiska PZPN i Ligi Zawodowej w zakresie zmian przepisów o działalności bukmacherskiej w sposób maksymalizujący wpływy do branży sportowej.

4. Próba wypracowania założeń co do wspólnej polityki poszukiwania sponsorów dla kluczowych produktów PZPN i Ekstraklasy, w tym w środowisku spółek z dominującym udziałem Skarbu Państwa.

4. Wspólne działania monitorujące rozwój nowych technologii, mogących zmienić obecny stan na rynku medialnym, z szczególnym uwzględnieniem rozwoju "virtual reality" oraz środków technicznych, mogących służyć piractwu i naruszeniu własności intelektualnej klubów i PZPN.

5. Wspólne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa, w tym prowadzenie wspólnej polityki i stanowiska wobec organów władzy administracyjnej w tym w zakresie regulacji prawnych. Istotne polepszenie strategicznej współpracy komórek bezpieczeństwa PZPN oraz Ekstraklasy i Klubów.

6. Wspólne działania praktyczne, w tym zapobiegawcze dotyczące największych zagrożeń dla integralności rozgrywek piłkarskich (działania i akcje antykorupcyjne, zwalczanie nałogów, tym związanych z hazardem i nadużywaniem alkoholu/narkotyków).

7. Rozważenie utworzenia funduszu gwarancyjno-poręczeniowego do wykorzystania przez kluby zawodowe, będące spółkami akcyjnymi w kwocie nie mniejszej niż 50 mln. PLN. Zasady funkcjonowania funduszu do dyskusji i precyzyjnego opracowania, przy zapewnieniu gwarancji/ochrony środków dla PZPN.

8. Brak opłat transferowych od ekwiwalentu za wyszkolenie innych niż transfer oraz ustalenie terminów opłat w zależności od terminów wpływu poszczególnych rat/płatności.


II. SPRAWY MIĘDZYNARODOWE

1. Wspólna polityka zagraniczna dotycząca udziału klubów ligi zawodowej w rozgrywkach UEFA i FIFA (UCL, UEL) obejmująca m.in. format, kalendarze, przepisy.

2. Wsparcie rozwoju kadr klubowych poprzez zapewnienie dostępu do konferencji wydarzeń, organizowanych przez UEFA lub FIFA.

3. Zapewnienie udziału kompetentnych ekspertów, rekomendowanych przez kluby zawodowe do poszczególnych organów i komisji UEFA oraz FIFA (w szczególności delegaci meczowi, organy jurysdykcyjne, venue directors, specjalistyczne kursy menedżerskie organizowane przez UEFA lub FIFA).

4. Doprowadzenie do uznawania przez FIFA, UEFA i CAS orzeczeń polskich organów jurysdykcyjnych. Wprowadzenie zmian, gwarantujących spełnienie wymogów FIFA dot. NDRC przy zachowaniu obecnej pozycji Klubów zarówno na poziomie statutu PZPN jak i rzeczywistego uznania polskich regulacji przez FIFA, UEFA i CAS

5. Ochrona interesów polskich klubów podczas procesu dot. europejskiego dialogu społecznego poprzez niedopuszczenie do przyjęcia rozwiązań, w tym wprowadzenia obowiązkowych umów w formie prawnej, mogącej przynieść wymierne szkody finansowe polskim klubom lub ograniczającym jurysdykcję organów PZPN.

6. Wspólne działania na rynku międzynarodowym, służące ochronie własności intelektualnej."

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje