Reklama

Reklama

Warszawa ogłasza przetarg na budowę stadionu

Miasto Stołeczne Warszawa zamierza ogłosić przetarg na projekt i budowę stadionu piłkarskiego, który ma powstać na terenie klubu Legia Warszawa. Całkowita powierzchnia działki to ponad 113 tys. m2.

Miasto podpisze umowę z wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą, którego zadaniem będzie wybudowanie stadionu piłkarskiego na około 35 tys. widzów oraz zapewnienie mu odpowiedniej infrastruktury.

"Stadion piłkarski to nie tylko miejsce rozgrywania meczów piłki nożnej - mówili podczas forum informacyjnego dla inwestorów przedstawiciele Miasta i spółki miejskiej Budowa i Zarząd Stadionu Piłkarskiego - "To miejsce powinno być wykorzystywane w znacznie szerszym zakresie przez wszystkie dni w roku. Powinno być odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania mieszkańców Warszawy i jednocześnie obiektem, który będzie w stanie sam się utrzymać bez dotacji z budżetu Miasta".

Reklama

Firma Acxiom Polska na potrzeby planowanej inwestycji, na specjalne zamówienie spółki Budowa i Zarząd Stadionu Piłkarskiego wykonała analizę profilu osób mieszkających w otoczeniu planowanego stadionu piłkarskiego. Celem analizy było wsparcie w planowaniu zagospodarowania wolnej powierzchni obiektu sportowego poprzez definiowanie potrzeb osób zamieszkałych w otoczeniu obiektu.

Obszar oddziaływania został określony umownie poprzez wyznaczenie czterech stref definiowanych przez czas potrzebny na dojazd samochodem do stadionu - 5, 10, 15, 25 minut. Podczas wyznaczania stref uwzględniono średnie prędkości, jakie można osiągnąć na poszczególnych typach dróg dojazdowych.

Źródłem danych dotyczących preferencji konsumenckich są informacje pochodzące z Ogólnopolskiego Kwestionariusza Produktów i Usług zebrane na początku roku 2003. W analizie wykorzystano informacje dotyczące gospodarstw domowych znajdujących się w strefie 25 minut jazdy samochodem od planowanej lokalizacji stadionu.

W strefie oddziaływania stadionu mieszka niemal 1.7 mln osób, z których aż 65% z nich nie ukończyło jeszcze 40 roku życia. Są to osoby młode, dynamiczne, szukające możliwości aktywnego spędzenia czasu.

Zamożność jest istotnym czynnikiem, który powinien być brany przy zagospodarowywaniu powierzchni obiektu - warto skupić się na osobach o dochodach powyżej średniej krajowej...

Ze względu na charakter inwestycji, oferta zagospodarowania stadionu, powinna być skierowana, przede wszystkim osób młodych, aktywnych zawodowo oraz do rodzin z dziećmi.

Większość osób mieszkających w otoczeniu stadionu to kobiety - 53%. Podczas planowania zagospodarowania terenu należy wziąć pod uwagę specyficzne preferencje Pań i położyć szczególny nacisk na stworzenie klubów oferujących zajęcia fitness, aerobik, szkoły tańca, gabinety odnowy biologicznej, salony masażu, itp.

Na analizowanym obszarze znajduje się około 0.7 mln gospodarstw domowych. 42% z nich to rodziny trzyosobowe lub większe. Ze względu na duży odsetek rodzin z dziećmi obiekt powinien zapewnić rozrywkę całym rodzinom oraz zajęcia pozalekcyjne dzieciom zainteresowanym uprawianiem sportu. Należy skupić się na zorganizowaniu zajęć dla juniorów oraz wziąć pod uwagę budowę sali gimnastycznej z boiskiem do piłki nożnej halowej, koszykówki oraz siatkówki.

Reklama

Reklama

Reklama