Reklama

Reklama

W Sejmie o korupcji w sporcie

Korupcja w sporcie była tematem wtorkowego posiedzenia sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uważa, że na tle innych dziedzin życia, w sporcie nie jest ona ostatnio dominująca.

Korupcja w sporcie była tematem wtorkowego posiedzenia sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uważa, że na tle innych dziedzin życia, w sporcie nie jest ona ostatnio dominująca.

 Przedstawiciele MSWiA w przedstawionym na posiedzeniu raporcie zaznaczyli, że analiza danych statystycznych za lata 2016-2017 wskazuje, iż korupcja w sporcie nie jest obszarem dominującym, gdzie ujawniana jest przestępczość tego rodzaju. Wykazano liczbę wszczętych postępowań przygotowawczych, przestępstw stwierdzonych oraz osób podejrzanych o korupcję w tej dziedzinie życia na przestrzeni lat 2010-2017 i w pierwszym kwartale 2018 roku. W pierwszej kwestii najwięcej - 10 - postępowań wszczęto w 2013 roku. Od 2016 roku zaś było ich łącznie cztery. W przypadku przestępstw stwierdzonych rekordowy był 2010 rok - 658. Od 2016 roku odnotowano zaś dwa. Osiem lat temu było też najwięcej - 202 - osób podejrzanych, a od 2016 roku trzy.

Reklama

W sprawozdaniu MSWiA przypomniano także, na podstawie jakich dokumentów międzynarodowych toczy się walka z korupcją w sporcie. Wskazano, że w tym celu stworzono dwie grupy robocze. Pierwsza powstała w oparciu o funkcjonowanie Europolu i jej zadaniem jest gromadzenie, przechowywanie i analizowanie informacji kryminalnych napływających z państw członkowskich Unii Europejskiej bądź innych krajów mających podpisaną umowę z Europolem.

Głównym celem jest wsparcie aktywnie prowadzonych postępowań przygotowawczych lub czynności operacyjnych oraz zbieranie informacji dotyczących korupcji w sporcie. Druga powstała zaś w ramach Interpolu i stanowi sieć wymiany informacji operacyjnych, doświadczeń oraz rozwoju międzynarodowych strategii zwalczania transgranicznego ustawiania wyników zawodów sportowych.

Przedstawiciele policji zwrócili uwagę, że w komendach wojewódzkich i w komendzie stołecznej policji są wyspecjalizowane komórki, które zajmują się walką z tym rodzajem przestępczości. Funkcjonariusze przechodzą specjalne szkolenia, a także sami prowadzą takie zajęcia, np. dla młodych piłkarzy.

O dokumentach prawnych poruszających ten problem oraz działaniach edukacyjnych i prewencyjnych mówił także sekretarz stanu ministerstwa sportu Jarosław Stawiarski.

"Korupcja w sporcie, a w szczególności manipulowanie zawodami sportowymi, to jedna z najpoważniejszych patologii życia sportowego, która jest zjawiskiem etycznie i społecznie niepożądanym. Zachowania korupcyjne pozostają w sprzeczności z fundamentalnymi wartościami sportu i stanowią przykład naruszania zasady fair play" - podkreślił.

Na posiedzeniu obecny był także przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej Polskiego Związku Piłki Nożnej Mikołaj Bednarz. Zaznaczył on, że skala korupcji w piłce nożnej, która występowała w latach 2004-06, jest już przeszłością. Jak dodał, obecnie jest to zjawisko występujące marginalnie i ma miejsce na najniższych szczeblach rozgrywkowych. W Sejmie o korupcji w sporcie

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL