Reklama

Reklama

Treść propozycji powołania ligi zawodowej

My wszyscy, którzy mamy do czynienia, na co dzień z polską ligową piłką nożną, dostrzegamy jej anachroniczność i niewydolność organizacyjną, sportową a także ekonomiczną.

My wszyscy, którzy mamy do czynienia, na co dzień z polską ligową piłką nożną, dostrzegamy jej anachroniczność i niewydolność organizacyjną, sportową a także ekonomiczną.

Głównie objawia się to w następujących aspektach:

1. Brak możliwości decydowania o wyborze partnerów ligi, sponsorów

2. Brak możliwości wyboru partnera telewizyjnego, który przeprowadza transmisje z rozgrywek

3. Nie możemy decydować ani o wysokości ani o zasadach podziału środków finansowych za transmisje

Przedstawione powyżej zagadnienia powodują następstwa w postaci głównej bolączki polskich klubów a więc niewystarczających środków finansowych na rozwój, szkolenia, rozgrywki a także na budowę nowoczesnych stadionów, budynków i infrastrukturę sportową.

Reklama

Dlatego chcielibyśmy przedstawić i zaprezentować projekt, który ma na celu uzdrowienie polskiej ligi, który da właścicielom klubów możliwość niezależnego działania od struktur związkowych a co za tym idzie decydowania o wielu istotnych kwestiach swojego klubu.

Projekt opiera się na powołaniu spółki, która będzie działać na zasadach niezależności i samorządności oraz będzie funkcjonować jako podmiot gospodarczy zarządzający ligą polską. Powołanie spółki, która będzie zarządzała ligą zawodową da możliwość decydowania o żywotnych interesach polskich klubów piłkarskich jak to miało miejsce kilkanaście lat temu w Europie Zachodniej. W tych wszystkich krajach nastąpiła zdecydowana zmiana organizacyjna w sposobie funkcjonowania klubów, co natychmiast odbiło się korzystnie na kondycji ekonomicznej tych klubów a przede wszystkich na wynikach sportowych. Wzorem i przykładem jest angielska liga Premier League, która skutecznie funkcjonuje w całkowitym oderwaniu od struktur Federacji Angielskiej dla dobra jej samej a także narodowej piłki angielskiej.

Korzyści, które można osiągnąć przy realizacji tego projektu są następujące:

1. Kluby zyskają możliwość silnej reprezentacji w rozmowach ze sponsorami ligi

2. Właściciele klubów będą mogli decydować o wyborze firm reklamowych

3. Kluby będą same między siebie rozdzielać środki uzyskane z transmisji telewizyjnych, radiowych oraz działalności marketingowo-reklamowej itp.

4. Powstanie silna pozycja w negocjacjach z instytucjami finansowymi dla zapewnienia rozwoju klubów oraz bezpieczeństwa na stadionach

5. Poprzez udział w Radzie Nadzorczej Spółki każdego z przedstawicieli klubu (każdy klub ma jednego przedstawiciela), będziecie mieli wpływ na istotne decyzje dotyczące każdego klubu z osobna

6. Powstanie większa możliwość wprowadzenia przepisów dyscyplinujących poszczególnych zawodników do wypełniania zawartych kontraktów

7. Zostanie powołana grupa profesjonalnych sędziów piłkarskich na wzór lig zachodnich

Są to tylko niektóre wymienione korzyści z wprowadzenia projektu. Należy dodać, że kilka lat temu taki pomysł powstania podmiotu zarządzającego ligą już zaistniał.(Powstała Spółka z o.o pod nazwą Ekstraklasa). Niestety wobec nie przybycia na spotkanie umocowanych przedstawicieli klubów a także wobec zakulisowych działań osób nieprzychylnych liga zawodowa nie została wprowadzona w życie. Teraz, kiedy wiele klubów pozyskało wiarygodnych właścicieli pojawia się szansa realizacji, do której bardzo gorąco zachęcamy.

Na koniec warto dodać, że spółka zarządzająca ligą będzie współpracować z UEFA, FIFA, PZPN oraz innymi organizacjami w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów i regulaminów tych organizacji.

Reasumując powyższe chodzi o to, aby już w chwili obecnej Spółka miała zasadniczy wpływ na podpisywaną umowę ze sponsorem ligi.

W związku z tym w załączeniu przesyłamy umowę Spółki "Ekstraklasa" Sp. z o.o. zarejestrowaną w 1998 roku w Sądzie Rejonowym w Łodzi. Umowa ta została oparta w swych zasadniczych założeniach na statucie angielskiej Premier League - obecnie najlepiej zorganizowanej na świecie.

Zaakceptowanie umowy spółki poprzez przejęcie w niej udziałów przez właścicieli zespołów pierwszoligowych (każdy klub ma jednego przedstawiciela w Radzie Nadzorczej) i natychmiastowy wybór przez nich władz (Zarządu) powyższej spółki spowoduje, że prawie natychmiast Spółka będzie mogła podpisać umowę o współpracy z PZPN a co za tym idzie stać się jedyną stroną w rozmowach i umowie ze sponsorem ligi, umowach o transmisje telewizyjne itp.

Odwlekanie powstania Spółki pozbawi kluby jakiegokolwiek wpływu na w/w umowy. Organizacja samej zawodowej ligi może nastąpić niezwłocznie po podpisaniu umów.

Przedstawiona umowa spółki "Ekstraklasa" Sp. z o.o. wymaga modyfikacji, ale proces ten będzie o wiele krótszy, po ustaleniu na wspólnym spotkaniu zmian, niż rejestrowanie nowej spółki akcyjnej czy z o.o.

Nasza propozycja jest zgodna z koncepcją Pana Ministra Wilczyńskiego, który publicznie zapowiedział powstanie zawodowych lig w każdej dziedzinie sportu i ma to być głównym tematem zmian w ustawie o kulturze fizycznej.

W związku z powyższym proponujemy niezwłocznie zorganizowanie spotkania zainteresowanych klubów celem rozważenia przedstawionej propozycji.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL