Reklama

Reklama

Senacka komisja przyjęła ustawę o Euro 2012

Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej przyjęła we wtorek bez poprawek ustawę o przeprowadzeniu finałowego turnieju mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA Euro 2012.

Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej przyjęła we wtorek bez poprawek ustawę o przeprowadzeniu finałowego turnieju mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA Euro 2012.

Za wnioskiem o przyjęcie opowiedziało się czterech senatorów, jeden wstrzymał się od głosu. W czwartek Senat zajmie stanowisko w sprawie ustawy uchwalonej przez Sejm 7 września. Funkcję sprawozdawcy powierzono senator Elżbiecie Rapackiej.

- Państwo musi wywiązać się z przyjętych zobowiązań. Czasu jest niewiele. Ustawa daje szansę, aby skorzystać w wielu przypadkach ze skróconej drogi administracyjnej. Wprowadza specjalne uregulowania w sprawie wywłaszczeń w odniesieniu do nieruchomości nabywanych dla realizacji przedsięwzięć Euro 2012. Przewidziane w ustawie powołanie spółek celowych, tworzonych również przez miasta - gospodarzy, da możliwość przygotowania i wykonania zadań. Dzięki ustawie będzie można szybciej budować - argumentowała minister sportu i turystyki Elżbieta Jakubiak.

Reklama

- Czekają nas jeszcze uzgodnienia z resortem transportu, komunikacji, ministerstwem rozwoju regionalnego, które przygotuje podział środków na lata 2007-20013. Dopiero po ich przyjęciu i analizie wszystkimi sprawami zajmie się Rada Ministrów, która określi w drodze rozporządzenia wykaz przedsięwzięć Euro 2012 - powiedziała minister Jakubiak.

Kilkanaście uwag do ustawy miało biuro legislacyjne Senatu. Dotyczyły one m.in. artykułu 21, który stanowi, że do umów zawartych przez spółkę celową stosuje się odpowiednio art.5 ustawy o zamówieniach publicznych.

Reklama

Reklama

Reklama