Reklama

Reklama

Polonia Bytom ukarana odebraniem czterech punktów

Drugoligowa Polonia Bytom została ukarana odebraniem czterech punktów przez Komisję ds. Licencji Klubowych PZPN-u w bieżącym sezonie. Stało się to za niespłacanie w terminie rat wynikających ze zobowiązań wobec wierzyciela.

Polonia już wcześniej została ukarana odjęciem czterech punktów. Dorobek klubu po dzisiejszej decyzji wynosi 10 punktów.

Oto cały komunikat (pisownia oryginalna):

Reklama

Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2017 roku w Warszawie po przeanalizowaniu nadzorów Klubów II ligi postanowiła:

1. W związku z decyzją nr 7/II Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN z dnia 30 maja 2016 roku oraz na podstawie pkt. 5.4.1 Podręcznika Licencyjnego dla Klubów II ligi na sezon 2016/2017 nałożyć na Klub Polonia Bytom SA sankcję regulaminową w postaci pozbawienia 4 punktów w sezonie rozgrywkowym 2016/2017. Sankcję regulaminową odjęcia 4 (czterech) punktów w sezonie rozgrywkowym 2016/2017 nałożono w związku z naruszeniem pkt. 3 decyzji nr 7/II Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN z dnia 30 maja 2016 roku. Zgodnie z pkt. 3 decyzji nr 7/II z dnia 30 maja 2016 roku. Klub Polonia Bytom SA zobowiązany był do terminowego regulowania rat do końca grudnia 2016 roku, wynikających z ugody zawartej w dniu 30 maja 2016 roku  z Wierzycielem. Zgodnie z przytoczoną decyzją w przypadku niedotrzymania terminów spłat którejkolwiek z rat porozumienia przypadających do końca grudnia 2016 roku nad Klubem ciążyła sankcja odjęcia 4 punktów w sezonie rozgrywkowym 2016/2017. Z analizy dokonanej przez ekspertów finansowych oraz członków Komisji bezsprzecznie wynika, że Klub nie dotrzymał terminów zawartych w porozumieniu z dnia 30 maja 2016 roku i zgodnie z tym porozumieniem pozostawał w zwłoce na dzień 31 grudnia 2016 roku.

2. Uchylić nadzór Infrastrukturalny z Klubów: ZKS Olimpia Zambrów, OKS Odra Opole oraz Polonia Warszawa SA. Wszystkie wyżej wymienione Kluby zrealizowały zalecenia wynikające z decyzji przyznających im licencję na rozgrywki II ligi w sezonie 2016/2017.

3. Uchylić nadzór z zakresu Personelu i Administracji Klubowi MKS Kotwica Kołobrzeg w związku ze zrealizowaniem przez Klub wszystkich zaleceń wynikających z decyzji przyznającej Klubowi licencję na rozgrywki II ligi w sezonie 2016/2017.

Klubowi Polonia Bytom SA przysługuje odwołanie od przedmiotowej decyzji do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych PZPN, za pośrednictwem Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN w terminie 5 dni.

W nawiązaniu do publikacji pojawiających się w prasie Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN informuje, iż w dniu dzisiejszym nie była rozpoznawana sprawa Klubu Ruch Chorzów SA. Zgodnie bowiem z decyzją z 19 grudnia 2016 roku Komisji, Klub Ruch Chorzów dostał czas do 31 stycznia 2017 roku na uregulowanie wszelkich zaległości względem byłych i obecnych piłkarzy zatrudnionych w Fundacji Ruchu Chorzów.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje