Reklama

Reklama

Oświadczenie CWKS Legia

W siedzibie klubu CWKS Legia odbyła się dziś konferencja prasowa, zwołana przez CWKS w celu wyjaśnienia stanowiska klubu w sprawie zerwanych niedawno negocjacji z Grupą ITI w sprawie marketingowego wykorzystania nazwy i logo Legii po przejęciu przez ten koncern medialny 80% akcji Klubu Piłkarskiego Legia SSA.

Poniżej prezentujemy treść oświadczenia wydanego przez CWKS Legia:

Reklama

Informacja dotycząca negocjacji pomiędzy CWKS Legia Warszawa - ITI Corporation Sp. z o.o.

W związku z zerwaniem rozmów przez ITI Corporation, Zarząd CWKS Legia pragnie przedstawić Państwu nasze stanowisko negocjacyjne oraz punkt widzenia na fakt wycofania się naszego partnera.

Zarząd CWKS Legia mając na celu rozwój Klubu Piłkarskiego Legia Warszawa SSĄ podjął rozmowy z potencjalnym nabywcą 80% akcji KP Legia, które są własnością Polmot Holding SA.. W czasie rozmów przedstawiciele Grupy ITI przedstawili nam szereg żądań. Na niektóre propozycje przystaliśmy, na inne natomiast nie mogliśmy się zgodzić mając na uwadze dobro pozostałych sekcji, jak i całego Klubu CWKS Legia. Głównymi ogniskami niezgody stały się tematy dotyczące znaku i nazwy "Legia", zmiany w statucie Klubu Piłkarskiego oraz przejęcia przez ITI 20% akcji należących do CWKS Legia.

Z przykrością odnotowaliśmy fakt, że przedstawiciele Grupy ITI nie dążyli nawet do zbliżenia stanowisk. Odnieśliśmy za to wrażenie, że traktowani jesteśmy z góry i w sposób niepoważny. Jakiekolwiek próby osiągnięcia przez nas porozumienia były torpedowane przez twarde stanowisko negocjacyjne naszego partnera.

Poniżej przedstawiamy szczegóły naszego stanowiska negocjacyjnego w najważniejszych kwestiach.

LOGO I NAZWA "LEGIA"

Zarząd Centralnego Wojskowego Klubu Sportowego Legia Warszawa na posiedzeniu w dniu 16 bm. podjął decyzję o przekazaniu Klubowi Piłkarskiemu Legia Warszawa SSA prawa do wykorzystania herbu i nazwy Legii w celach komercyjnych, reklamowych, marketingowych i promocyjnych na zasadach umowy licencyjnej. Była to odpowiedź na żądania przedstawicieli ITI dotyczące wykorzystywania znaku. Niestety, propozycja wspólnej rejestracji znaku i nazwy jest dla nas nie dc' przyjęcia z trzech podstawowych powodów:

 • 1. Znak i nazwa "Legia" nie jest własnością Klubu Piłkarskiego Legia Warszawa SSA. Właścicielem herbu i nazwy jest Centralny Wojskowy Klub Sportowy "Legia", a każda z sekcji związanych z CWKS Legia ma prawo do korzystania z nich na równych prawach w ceiach sportowych. Jest rzeczą nie do pomyślenia, aby jedna z sekcji domagała się specjalnego traktowania.

 • 2. Historii i sportowej sławy naszego Klubu nie budowali biznesmeni z ITI, ale wiele pokoleń sportowców, trenerów i działaczy takich jak: lekkoatleci - S. Walasiewiczówna, M. Foik, A. Badeński, E Piątkowski, T Rut, A Trochanowski ze swoimi kolarzami, H. Wagner i drużyna siatkówki, B Dubicki i jego zapaśnicy, bokserzy tacy, jak J. Grudzień, J. Szczepański, W. Rudkowski, znakomici szermierze z J. Pawłowskim i A. Piątkowskim, znakomici hokeiści, koszykarze, tenisiści, pływacy, ciężarowcy, pięcioboiści, jeźdźcy i piłkarze, z K. Górskim, L, Brychczym, K. Deyną, R. Gadochą i wielu, wielu innych. Dziś w Klubie trenuje około 1000 sportowców, z których 90% to dzieci i młodzież. Dzieci, które nie stoją na klatkach schodowych w warszawskich blokowiskach i które nie oszałamiają się narkotykami. Nie możemy im zabrać prawa do (eLki) i nazwy "Legia"

 • 3. Grupa ITI przedstawiając nam swoje stanowisko dotyczące herbu i nazwy, argumentowała je faktem, iż będą one własnością Klubu Piłkarskiego Legia SSA. Natomiast z dokumentów dotyczących kupna akcji Polmotu i naszych wynika, że firmą, która będzie właścicielem KP Legii, a jednocześnie herbu i nawy zostanie spółka prawa handlowego z siedzibą w Luksemburgu. Podpisanie takiego porozumienia z naszej strony gwarantowałoby Grupie ITI dowolne zmienianie nazwy i herbu i nieograniczone rozporządzanie nim.

  Mając na uwadze powyższe sprawy przedstawiciele Zarządu CWKS Legia przedstawili Grupie ITI swoja propozycję, która zabezpieczałaby interesy zarówno przyszłego współwłaściciela KP Legia SSĄ oraz CWKS Legia.

  Zaproponowaliśmy im przekazanie prawa do korzystania przez KP Legia z herbu i nazwy w celach reklamowych, marketingowych i promocyjnych na zasadzie umowy licencencyjnej, która wchodziłaby w życie w momencie przejęcia przez ITI 80% udziałów w KP Legia oraz wygasałaby w momencie zaistnienia jednej z następujących okoliczności:

  a. klub piłkarski lub drużyna piłkarska zaprzestanie działalności;

  b. Udział CWKS Legia w Klubie Piłkarskim Legia SSĄ spadnie po niżej 20%.

  W zamian za licencję zaproponowaliśmy Klubowi Piłkarskiemu opłatę licencyjna w wysokości 25 tyś. miesięcznie.

  Zdecydowaliśmy się też przekazać prawo do sprzedaży pamiątek i gadżetów wykorzystujących logo i nazwę "Legia" na polach eksploatacji zaproponowanych przez Grupę ITI. Mając na uwadze, że CWKS Legia poniesie straty finansowe przekazując tego rodzaju prawa innemu podmiotowi porosiliśmy, aby 20% przychodów z tego tytułu było przeznaczonych dla nas. Warunki te nie zyskały akceptacji przyszłych właścicieli Klubu Piłkarskiego Legia. A ich stanowisko było nadal nie ugięte. 15 tysięcy miesięcznie za prawa wyłączne i pełne są warunkami, na które Zarząd CWKS Legia zgodzić się nie może.

  ZMIANY W STATUCIE KP Legia

  Grupa ITI zaproponowała sześć zmian dotyczących statutu Klubu Piłkarskiego Legia SSA. Negocjatorzy CWKS Legia zaakceptowali 4 propozycje. Zakwestionowaliśmy jedynie punkt mówiący o wyborze przedstawiciela CWKS do władz klubu oraz propozycję zmiany systemu podejmowania decyzji w dwóch kluczowych punktach - zmiany herbu i nazwy. Oba te punkty wymagająjednomyślności w głosowaniu. Grupa ITI chciała podejmować decyzję zwykłą większością, na co, ze względu na kontrolę poczynań współwłaściciela, nie mogliśmy się zgodzić. Uchwalenie większościowego podejmowania decyzji w tym zakresie pozwoliłoby na pozbawione kontroli manipulowanie znakiem i nazwą

  SPRZEDAŻ 20% AKCJI

  Stoimy na stanowisku, że jako założyciel sekcji piłki nożnej CWKS Legia powinien posiadać taką ilość udziałów, która gwarantowałaby mu przynajmniej jedno miejsce w Zarządzie i Radzie Nadzorczej. Ponadto CWKS był założycielem Sportowej Spółki Akcyjnej i przekazał klubowi historyczną spuściznę. Niestety przyszły właściciel pakietu większościowego zażądał od nas odsprzedaży naszych akcji, co wiąże się z pozbawieniem nas jakiegokolwiek wpływu na działalność sportową klubu. Odpowiedź na argumenty przemawiające za zatrzymaniem przez nas udziałów była jednoznaczna - nie chcecie sprzedać, to wam zabierzemy. Na pytanie jak - dostaliśmy odpowiedź o podniesieniu kapitału spółki. Pretekstem ma być redukcja zadłużenia Klubu Piłkarskiego Legia. Nasze uwagi, że są jeszcze inne sposoby wyjścia z zadłużenia nie były nawet rozważane przez naszych rozmówców.

  Szanowni Państwo, z przykrością musimy stwierdzić, że cały proces negocjacyjny z naszej strony był przysłowiowym "uderzaniem głową w mur". Na nasze argumenty i propozycje negocjatorzy ze strony ITI odpowiadali niezmiennym stanowiskiem, a brak argumentacji nadrabiali groźbami w stosunku do działaczy CWKS- u. Mamy tu na myśli ciągłe straszeniem nas mediami i kibicami. Na każdym kroku powtarzano nam, że jeżeli nie przyjmiemy ich warunków, to poinformują media i kibiców o niemożność współpracy z nami.

  Jednakże mimo traktowania nas w sposób bardziej niż nieżyczliwy, dla dobra drużyny i kibiców jesteśmy cały czas otwarci na rozmowę z przedstawicielami ITI. Pragniemy jednak zaznaczyć, że kompromis i porozumienie można uzyskać wyłącznie wtedy, gdy obie strony ustępują ze swoich żądań.

  Na dowód tego chcielibyśmy poinformować, że w dniu 30 marca 2004 wysłaliśmy do ITI pismo następującej treści:

  "Z upoważnienia Prezydium Zarządu CWKS "Legia" uprzejmie zawiadamiamy, że jesteśmy w dalszym ciągu żywotnie zainteresowani w doprowadzeniu do porozumienia korzystnego dla obu stron, a w szczególności w sprawie korzystania z herbu i nazwy "Legia". Z tego względu prosimy o wyznaczenie terminu i miejsca spotkania."

  ZARZĄD CWKS LEGIA WARSZAWA

 • Dowiedz się więcej na temat: logo | oświadczenie | Legia Warszawa | Warszawa | oświadczenia | nazwy | ITI

  Reklama

  Reklama

  Reklama

  Reklama

  Strona główna INTERIA.PL

  Polecamy

  Dziś w Interii

  Raporty specjalne

  Rekomendacje