Reklama

Reklama

Można wycofać kuratora

Polski Związek Piłki Nożnej uznał kompetencje Niezależnej Komisji Wyborczej i zobowiązał się do usunięcia uchybień prawnych w statucie i regulaminach związku, co daje podstawę do wycofania przez ministra sportu wniosku o ustanowienie kuratora tymczasowego w PZPN - poinformował doradca ministra sportu i członek NKW Adam Giersz.

Porozumienie podpisane zostało przez zarząd PZPN po trzygodzinnym spotkaniu w Warszawie z udziałem A. Giersza i ustanowionego przez Trybunał Arbitrażowy przy PKOl kuratora Roberta Zawłockiego.

- Porozumienie dotyczy realizacji ustaleń i zarzutów zawartych w treści wniosku ministra sportu i turystyki o zawieszenie w czynnościach władz PZPN i wyznaczenie kuratora. zarząd PZPN deklaruje i zobowiązuje się do podjęcia wszystkich niezbędnych działań, mających na celu umożliwienie zgodnego z prawem działania związku - powiedział Giersz.

Reklama

Ustalenia przewidują, że PZPN usunie uchybienia prawne będące w kompetencji zarządu w okresie 14 dni, a sprawy wymagające decyzji walnego zgromadzenia w ciągu 90 dni od rozpoczęcia kadencji nowych władz. Z kolei zmiany np. w regulaminie dyscyplinarnym, wymagające większego nakładu pracy, zostaną wykonane w "możliwie najszybszym terminie".

- Zgodnie z środowymi postanowieniami dziś pracę rozpoczęła Niezależna Komisja Wyborcza, a więc minister Mirosław Drzewiecki ma podstawy do złożenia wniosku o wycofanie kuratora tymczasowego. Decyzja należy do Trybunału - przyznał Giersz.

Środa lub czwartek będą ostatnim dniem pracy kuratora PZPN. - Nie wiem czy jutro przyjdę do pracy, czekam na decyzję Trybunału - powiedział Zawłocki. - Jako kurator z satysfakcją przyjąłem treść porozumienia, przyjmuję do wiadomości, iż zawieszony zarząd uznał zdecydowaną większość zarzutów ministra i zobowiązał się do ich niezwłocznego usunięcia. Zwrócę się do Trybunału z informacją, że praca kuratora w zakresie prawnym może być realizowana przez Niezależną Komisję Wyborczą - dodał.

Rzecznik PZPN Zbigniew Koźmiński przeprosił Zawłockiego za "niepotrzebne słowa, który padły z moich ust w atmosferze nerwowości". Kurator związku przyjął z zadowoleniem słowa Koźmińskiego, ale jednocześnie zapowiedział, że z obecnymi władzami PZPN nie zamierza współpracować.

- Chociaż bitwę przegrałem, to nie spocznę, póki nie będzie zmian w PZPN - zapowiedział Zawłocki, którego czeka nowa funkcja - zaproponowane przez Giersza stanowisko doradcy NKW.

W piątek, 10 października w Zurychu zbierze się Niezależna Komisja Wyborcza pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera. W jej składzie są również Giersz, Jerome Champagne (FIFA) i David Taylor (UEFA). Komisja ma także nadzorować przygotowania do zjazdu sprawozdawczo-wyborczego, który zaplanowano na 30 października 2008 roku.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL