Reklama

Reklama

Ministerstwo sportu optymistycznie o przygotowaniach do Euro 2012

W grupie najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych 80 proc. inwestycji kluczowych realizowanych jest zgodnie z planem i przy niskim poziomie ryzyka, zaś w przypadku inwestycji ważnych wskaźnik ten wynosi 65 proc. - wynika z rocznego sprawozdania MSiT.

Obszerne sprawozdanie Ministerstwa Sportu i Turystyki z realizacji przedsięwzięć Euro 2012 w okresie od marca 2010 do lutego 2011 roku przyjęte zostało przez Radę Ministrów i skierowane do Sejmu. Dokument, do którego dotarła PAP, szczegółowo omawia status przygotowań w trzech głównych kierunkach - infrastrukturalnym, organizacyjnym i związanym z zaangażowaniem społecznym.

MSiT przypomina w sprawozdaniu, że w 2010 r. oddano do użytkowania m.in. inwestycje określane jako kluczowe: stadion w Poznaniu, odcinek łączący autostradę A4 z drogą S7 w Krakowie oraz drugi etap połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu. W styczniu otwarta została droga ekspresowa S8 na odcinku Konotopa - Powązkowska w Warszawie o długości 10,4 km.

Reklama

Powołana przez ministerstwo spółka PL.2012 koordynuje łącznie 219 projektów infrastrukturalnych bezpośrednio związanych z turniejem, które podzielono na kluczowe, ważne i pozostałe. W 2010 roku spośród 46 kluczowych zakończono budowę sześciu, z 37 ważnych zrealizowana została jedna, ze 136 tzw. pozostałych powstało już 35.

W sprawozdaniu podkreśla się, że pomimo utrzymywania się trudnej sytuacji gospodarczej przygotowania do Euro 2012 przebiegają sprawnie, a miniony rok przyniósł: "widoczne przyspieszenie i postęp przygotowań ze szczególnym uwzględnieniem zaawansowania realizacji projektów infrastrukturalnych oraz konsekwentnego wdrażania strategicznych projektów organizacyjnych, z obszarem bezpieczeństwa na czele."

Najbardziej zaawansowane są prace przy budowie stadionów w Gdańsku, Wrocławiu i Warszawie. Wszystkie trzy obiekty są w końcowej fazie budowy, a zakończenie prac planowane jest czerwiec-wrzesień. Raport opiera się jednak na danych na koniec 2010 roku, nie uwzględniając opóźnień, do jakich doszło w zimowych miesiącach bieżącego roku.

Wiele inwestycji infrastrukturalnych realizowanych jest przy bardzo napiętych terminach, z założeniem, że ich zakończenie i oddanie do użytkowania nastąpi w końcu maju 2012 roku. W sprawozdaniu ryzyko związane z ich terminową realizacją określane jest jako "wysokie". Dotyczy to głównie autostrad i dróg ekspresowych. Kilka zagrożonych odcinków autostradowych nie będzie w pełni wykończonych, jednak w czasie mistrzostw ma być zapewniona ich "przejezdność".

Autorzy sprawozdania przyznają jednocześnie, że pięć inwestycji określanych jako kluczowe nie zostanie zrealizowanych do czerwca 2012 roku. Dotyczy to odcinka autostrady A1 Stryków - Częstochowa, autostrady A4, połączenia drogowego lotniska ze stadionem we Wrocławiu, budowy linii energetycznej w Warszawie oraz rozbudowy laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.

Wśród ważnych z punktu widzenia organizacji ruchu przyjazdowego w okresie mistrzostw inwestycji lotniskowych największe ryzyko związane jest z modernizacją portu lotniczego w Poznaniu, bowiem dopiero w końcu lutego br. inwestor uzyskał tzw. decyzję środowiskową. Lotnisko Chopina w Warszawie już dziś spełnia wymogi UEFA, ale trwają prace modernizacyjne, które mają się zakończyć we wrześniu. Dłużej, bowiem do marca 2012, trwać będą prace w porcie lotniczym w Gdańsku. Wcześniej, w grupie br., gotowe ma być lotnisko we Wrocławiu, gdzie trwa budowa nowego terminalu.

Goście mistrzostw nie mogą natomiast liczyć na znaczące skrócenie czasu podróży pociągami. Modernizacja linii kolejowej z Warszawy do Gdyni potrwa bowiem do 2014 roku i nie jest realne skrócenie czasu przejazdu do 3,5 godziny na czas Euro 2012. Niewielka poprawa zapowiadana jest na ważnych z punktu widzenia turnieju liniach z Gdańska do Poznania czy z Warszawy do Wrocławia.

Sprawozdanie, sporządzone przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, trafiło już do Sejmu, gdzie w przyszłym tygodniu będzie przedmiotem obrad Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL