Reklama

Reklama

"Mamy jeszcze tylko 1590 dni"

Do Euro 2012 pozostało tylko 1590 dni przypomniała Elżbieta Jakubiak przedstawiając w czwartek, podczas konferencji prasowej w Sejmie raport w sprawie przygotowań do piłkarskich mistrzostw Europy organizowanych wspólnie przez Polskę i Ukrainę.

Według raportu, przygotowanego przez grupę parlamentarzystów PiS z udziałem byłej minister sportu, rząd nie ma spójnej koncepcji przygotowań, nie pokazuje jakie podejmuje działania i w jakich terminach będą one realizowane i nie współpracuje z samorządami. Zdaniem Jakubiak władze miast-gospodarzy Euro 2012 bezskutecznie czekają na decyzje w sprawie współfinansowania strategicznych inwestycji czy ośrodków treningowych.

"Ja nie chcę dzisiaj krytykować ministra Drzewieckiego, bo osobiście go lubię i życzę mu powodzenia. Dzisiaj moim zadaniem jest pokazanie, co pan minister Drzewiecki powinien powiedzieć w najbliższym czasie Polakom. Ten raport pokazuje, co nas niepokoi" - powiedziała Jakubiak, która przewodzi zespołowi klubu parlamentarnego PiS ds. Euro 2012.

Reklama

Za jeden z najważniejszych problemów Jakubiak uznała brak odpowiedniej współpracy rządu z samorządami. "Samorządy ciągle czekają na decyzję rządu co dalej z Euro. Czekają na decyzję w sprawie dofinansowania, decyzje rządu gdzie powstaną centra pobytowe i na przedstawienie planu współpracy". Dodała, że w momencie jej odejścia z urzędu ministra było 81 zgłoszeń dotyczących budowy centrów pobytowych dla drużyn uczestniczących w mistrzostwach, a do tej pory nie ma decyzji, gdzie one powstaną.

"Rząd musi dzisiaj przygotować spójny plan działania na najbliższy czas. Musi on obejmować kilka sfer, m.in. stronę legislacyjną. Wszystkie przedsięwzięcia związane z Euro muszą się znaleźć w rozporządzeniu Rady Ministrów, aby mogły korzystać z dobrodziejstwa ustawy. Na razie zawiera ona osiem pozycji, te które były przez nas wpisane" - dodała była minister sportu.

Jakubiak skrytykowała m.in. brak decyzji o powstaniu targowiska przy Radzymińskiej, gdzie mieliby się przenieść kupcy ze Stadionu X-lecia. "Umówiliśmy się z kupcami, że rząd przygotuje targowisko. Obecny rząd i prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz zwodzą kupców, nie spotykają się z nimi, nie rozmawiają, stawiają kolejne warunki i nie realizują planu, który był przyjęty. Kupcy oczekują odpowiedzi na pytanie, kiedy się mogą przenieść na nowe targowiska. Pani prezydent rozmawia natomiast z firmą Damis, która utraciła wiarygodność przez 17 lat zarządzania targowiskiem na stadionie X-lecia. Uważam tę sytuację za karygodną."

Jakubiak wezwała ministra Drzewieckiego do jak najszybszego powołanie szefa spółki PL 2012, która ma zajmować się koordynowaniem przygotowań Polski do mistrzostw. "To musi być osoba na miarę dyrektora elektrowni atomowej, osoba z wielkimi kwalifikacjami i możliwościami, która będzie miała dostęp do premiera i prezydenta. Nie można z tym dłużej czekać."

Raport wymienia najpilniejsze zadania - uznane jednocześnie za zaniechania - których dalsze opóźnianie stanowi według autorów zagrożenie dla realizacji Euro 2012 w Polsce. Są to:

- Nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów dotyczącego przedsięwzięć Euro 2012. Przygotowanie i rozpoczęcie planu współpracy z samorządami.

- Dofinansowanie budowy stadionów - określenie wysokości wsparcia oraz procedury przekazania pieniędzy.

- Powołanie prezesa zarządu Spółki PL 2012.

- Podpisanie umowy między ministrem sportu, a spółką PL 2012.

- Przyjęcie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

- Wskazanie miejsc na centra pobytowe oraz podjęcie w tej sprawie współpracy z poszczególnymi samorządami.

- Podpisanie umowy z Ukrainą dotyczącej wspólnych przedsięwzięć i form współpracy w ramach Euro 2012.

- Przedstawienie projektu regulacji sytuacji wizowej pomiędzy strefą Schengen a Ukrainą na czas mistrzostw.

- Przygotowanie planu promocyjnego Polski.

- Opracowanie planu wyłaniania wykonawców budowlanych przy pracach Euro 2012, stworzenie monitoringu procedur, które będą stosowane na wypadek konieczności użycia tak zwanej wolnej ręki.

- Przygotowanie planu szkolenia wolontariuszy na Euro 2012.

- Przygotowanie aktualnego planu legislacyjnego związanego z Euro 2012. W tym szczególnie ustawowe uregulowanie postanowień umowy z UEFA oraz zobowiązań rządowych (np. kwestia praw własności intelektualnej).

- Przygotowanie planu współpracy z samorządami.

Reklama

Reklama

Reklama