Reklama

Reklama

Komunikat Zarządu Groclin Dyskobolia SSA

Zarząd klubu Groclin Dyskobolia SSA informuje, że na posiedzeniu odbytym w dniu 27 kwietnia 2004 r. ustosunkował się do przypadków poważnego naruszenia obowiązków zawodniczych, jakie miały miejsce w minionym okresie sezonu 2003/2004.

Naruszenia te dotyczyły: niesubordynacji w zajęciach szkoleniowych, naruszeń przepisów dyscyplinarnych, a także braku zaangażowania w przegranych meczach rundy wiosennej.

Reklama

Działając wówczas w dobrej wierze, Zarząd klubu poinformował zawodników o warunkowym zawieszeniu sankcji z tytułu powyższych naruszeń, traktując to jako szansę na zatarcie przewinień i możliwość wykazania wzorowego zaangażowania w dalszych rozgrywkach.

W związku z kolejnym przypadkiem naruszenia obowiązków zawodniczych, którym było demonstracyjne zachowanie zawodników podczas meczu z Wisłą Kraków polegające na wyjściu na boisko w koszulkach zasłaniających logo sponsora i uprawniające do gry stroje klubowe, Zarząd uznał za konieczne odwieszenie uprzednio wymierzonych kar i zastosowanie ich łącznie z sankcjami za naruszenie obowiązków kontraktowych podczas meczu z Wisłą Kraków. Sankcje te w postaci dotkliwych kar finansowych zostaną wymierzone indywidualnie.

Decyzje personalne z określeniem wymiaru kar pieniężnych dla poszczególnych osób winnych zostaną wręczone zawodnikom po zakończeniu postępowania wyjaśniającego, wszczętego w tej sprawie wobec Klubu przez Wydział Dyscypliny PZPN. Także po zakończeniu w PZPN postępowania wyjaśniającego Zarząd Klubu podejmie decyzje o ewentualnym wyłączeniu niektórych zawodników ze składu pierwszoligowej drużyny piłkarskiej oraz o zastosowaniu kar dyscyplinarnych do dyskwalifikacji w prawach zawodnika włącznie.

Zarząd Klubu ponadto informuje, że z dniem 27. 04. 2004 roku rozwiązany został za porozumieniem stron kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej z zawodnikiem Tomaszem Wieszczyckim. Zarząd dziękuję Kapitanowi drużyny za wkład, jaki wniósł w dotychczasowe sukcesy sportowe zespołu. Kwestię dalszej realizacji kontraktu Grzegorza Rasiaka do czasu jego wygaśnięcia Zarząd rozpatrzy po powrocie zawodnika ze zgrupowania kadry narodowej.

Zarząd Klubu informuje ponadto, że odwołał Radę Drużyny w składzie: Tomasz Wieszczycki, Ivica Kriżanac, Mariusz Pawlak, Mariusz Liberda, Grzegorz Rasiak a nowym Kapitanem drużyny został Mariusz Liberda.

Podejmując powyższe trudne decyzje Zarząd miał na uwadze wyłącznie obiektywne i sprawiedliwe potraktowanie naruszeń obowiązków kontraktowych, kierował się dobrem Klubu i polskiej piłki nożnej. O toczącym się postępowaniu wewnątrzklubowym Zarząd informował zobowiązując się jednocześnie do opublikowania końcowego komunikatu w terminie do dnia 28.04.2004. Zarząd wyraża stanowczą dezaprobatę wobec części wyprzedzających informacji prasowych, których źródłem nie jest klub, a które mają wyraźnie charakter kreowania rozstrzygnięć, nie mających nic wspólnego z obiektywną oceną sytuacji. Traktujemy to jako niedopuszczalną ingerencję w sprawy klubu, naruszające wszelkie zasady dobrych praktyk, a także jeden z podstawowych obowiązków dziennikarskich zachowania szczególnej staranności i rzetelności przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych.

Dowiedz się więcej na temat: specjalna strefa ekonomiczna | naruszenia | komunikat | Groclin

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje