Reklama

Reklama

G4 jednak bojkotuje!

Amica Wronki, Groclin Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski, Legia Warszawa oraz Wisła Kraków wstrzymały wdrożenie umowy sponsorskiej na terenie swoich stadionów.

Amica Wronki, Groclin Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski, Legia Warszawa oraz Wisła Kraków wstrzymały wdrożenie umowy sponsorskiej na terenie swoich stadionów.

Kluby te, umownie nazwane G4 wydały w piątek wieczorem oświadczenie, które prezentujemy poniżej.

Oświadczenie G4

W imieniu Sportowych Spółek Akcyjnych Amica Wronki, Groclin Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski, Legia Warszawa oraz Wisła Kraków, w związku z zaistniałymi w ostatnim czasie wydarzeniami związanymi z bezprawnym rozporządzaniem przez PZPN prawami majątkowymi, reklamowymi i medialnymi do rozgrywek ligowych, pragniemy wyrazić nasze największe zaniepokojenie i dezaprobatę dla prowadzonych przez PZPN w tym zakresie działań.

Reklama

Mimo wielokrotnych próśb z naszej strony kierowanych do PZPN, do dnia wczorajszego nie otrzymaliśmy treści podpisanej umowy z PZPN, mimo zgody PTK Centertel na przekazanie jej treści do wiadomości Klubów Ekstraklasy. Do chwili obecnej nie otrzymaliśmy z PZPN żadnej oficjalnej informacji odnośnie podziału wynagrodzenia dla Klubów w związku z realizacją umowy o sponsoring Ekstraklasy mimo, że nasze Kluby poniosły już z tego tytułu określone koszty. Kluby nie otrzymały także żadnej informacji odnośnie szczegółowego zakresu koordynacji realizacji umowy przez Sportfive, związanego z tym wynagrodzenia, oraz zwrotu kosztów dla tej Spółki za prowadzoną koordynację. Nie uzyskaliśmy także informacji na temat sensowności udziału pośrednika przy zawieraniu i koordynowaniu tej umowy. Nie uzyskaliśmy także informacji na temat rozdysponowania środkami przekazanymi przez Canal+ w związku z poprzednio obowiązującą umową.

Brak wyżej opisanych informacji uniemożliwia nam akceptację warunków umowy z PTK Centertel i zmusił nas do podjęcia decyzji o wstrzymaniu wdrożenia umowy przez nasze Kluby na terenie naszych stadionów, o czym poinformowaliśmy PZPN w dniu wczorajszym.

Pragniemy wyraźnie podkreślić, że podjęte przez nas działania nie są wymierzone przeciwko sponsorowi ligi - spółce PTK Centertel. Ubolewamy, że PZPN w treści umowy sponsoringu wprowadził PTK Centertel w błąd, deklarując, iż jest wyłącznym i jedynym właścicielem pierwotnych i wyłącznych praw majątkowych oraz marketingowych związanych z prowadzonymi przez PZPN rozgrywkami ligowymi. W rzeczywistości bowiem, prawa te przysługują zarówno PZPN, jak i uczestniczącym w tych rozgrywkach Klubom. Wynika to zarówno z norm powszechnie obowiązującego prawa jak i regulacji prawnych UEFA oraz FIFA. Oznacza to w konsekwencji, iż umowy zawarte bez zgody Klubów są wobec nich bezskuteczne i nie wywołują skutków prawnych. W związku z tym, wyrażamy dezaprobatę dla dotychczasowych działań PZPN, który podpisując bez zgody Klubów umowę z PTK Centertel, nie tylko naruszył prawa majątkowe i marketingowe naszych Klubów związane z udziałem w rozgrywkach ligowych, ale również wprowadził w błąd sponsora Ekstraklasy.

Uważamy, że dla dobra polskiej piłki oraz ochrony interesów sponsora Ekstraklasy konieczne jest jak najszybsze rozwiązanie tych kwestii z poszanowaniem praw podmiotowych klubów, oraz powszechnie przyjętymi standardami etycznymi obowiązującymi w biznesie.

Z wyrazami szacunku,

Amica Sport SSA

Groclin Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski SSA

KP Legia Warszawa SSA

Wisła Kraków SSA

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL