Reklama

Reklama

Euro 2012: Stadiony, targowisko i most

W przygotowywanym przez ministra sportu pierwszym projekcie rozporządzenia ws. kluczowych inwestycji związanych z organizacją EURO-2012 znalazło się 8 przedsięwzięć - 6 stadionów, budowa placu targowego dla kupców ze Stadionu X-lecia i piesza przeprawa przez Wisłę w Warszawie - poinformowała minister Elżbieta Jakubiak.

Jak wyjaśniła Jakubiak, obok nie budzących wątpliwości inwestycji związanych ze stadionami, pierwsza wersja listy priorytetów objęła urządzenie targowiska przy Radzymińskiej, bowiem przeniesienie handlu z okolic planowanej budowy Stadionu Narodowego jest warunkiem rozpoczęcia prac. Kładka nad Wisłą jest zaś częścią projektu zagospodarowania okolic stadionu i jego infrastruktury komunikacyjnej, a jej wykonanie w terminie wymaga zastosowania przyspieszonych procedur przy zamówieniu projektu.

Elżbieta Jakubiak spotkała się w czwartek w Belwederze z przyszłymi gospodarzami mistrzostw - prezydentami miast, wojewodami, marszałkami województw oraz grupą koordynatorów poszczególnych działów przygotowań. Jednym z głównych tematów rozmów, w których uczestniczył prezes Urzędu Zamówień Publicznych Tomasz Czajkowski, był wybór procedur i trybu zamawiania projektów najważniejszych inwestycji, w tym stadionów piłkarskich.

Reklama

Jak podkreślił po spotkaniu Czajkowski, wszystkie inwestycje związane z EURO będą realizowane według procedur przewidzianych dla zamówień publicznych. Zdaniem Czajkowskiego w grę wchodzić może nawet kilka tysięcy projektów, ale wykonawcy tych największych i najbardziej kosztownych wyłaniani będą w drodze przetargów. Przypomniał jednocześnie, że w uzasadnionych wypadkach korzystać można z różnych procedur zawartych w katalogu prawa o zamówieniach publicznych, w tym tzw. zakupu z wolnej ręki.

Mówiła o tym także minister Jakubiak, która wyjaśniła, że na przykład budowa Stadionu Narodowego prowadzona będzie w dwóch etapach - pierwszy, związany z zamówieniem projektu, ma być przeprowadzony z wolnej ręki, stanowić bowiem będzie zaledwie około 10 procent ogólnych kosztów. Wykonawca projektu wyłoniony zostanie natomiast w drugim etapie, już w drodze przetargu. Zapowiedziała jednocześnie, że uzasadnienie takiej procedury przedstawione zostanie w obszernym memorandum, w którym znajdą się także opinie renomowanych kancelarii prawnych.

Gospodarze miast i województw, mających przyjąć uczestników i gości mistrzostw, rozmawiali też z Elżbietą Jakubiak o pozasportowych inwestycjach - połączeniach drogowych i lotniczych, infrastrukturze hotelowej i turystycznej.

Jak ocenił po spotkaniu prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, nie wszystkie planowane inwestycje drogowe da się zrealizować na EURO- 2012. Wyraził jednocześnie opinię, że w okresie mistrzostw nastąpi gwałtowny wzrost połączeń lotniczych, szczególnie tzw. tanich linii. Ogromnej wagi nabierają więc inwestycje związane z modernizacją i rozbudową lotnisk regionalnych, które w okresie mistrzostw - zdaniem Adamowicza - przeżywać będą istny boom.

W spotkaniu brali udział przedstawiciele dwóch rezerwowych lokalizacji meczów EURO-2012 - Krakowa i Chorzowa. Oba miasta nie rezygnują ze swych aspiracji i intensywnie przygotowują się do mistrzostw. Minister Jakubiak przypomniała, że podtrzymuje wcześniejsze deklaracje, zgodnie z którymi starać się będzie o rozszerzenie listy gospodarzy do sześciu miast.

Zdaniem minister Jakubiak i gospodarzy miast trudno dziś określić dokładne koszty budowy stadionów z uwagi na wahania cen materiałów budowlanych i kosztów pracy. Koszt budowy Stadionu Narodowego wraz z towarzyszącymi obiektami sięgać może miliarda złotych, stadion w Gdańsku to nakłady około 180 mln euro, wrocławski - 120-150 mln euro. Nieco mniejsze będą nakłady na modernizowany obiekt w Poznaniu czy też istniejące już stadiony w Chorzowie i Krakowie.

Kolejne spotkanie gospodarzy regionów z ministrem sportu i koordynatorami mistrzostw zaplanowano za miesiąc, a jego zorganizowania podjął się prezydent Krakowa.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL