Reklama

Reklama

Euro 2012: 720 osób szkolić się będzie w Akademii Euro

W środę ruszył oficjalnie projekt Akademia Euro, mający na celu podniesienie kompetencji językowych i interpersonalnych ponad 700 pracowników mazowieckich firm związanych z obsługą ruchu turystycznego. Program szkoleń uzyskał dofinansowanie z funduszy UE.

W środę ruszył oficjalnie projekt Akademia Euro, mający na celu podniesienie kompetencji językowych i interpersonalnych ponad 700 pracowników mazowieckich firm związanych z obsługą ruchu turystycznego. Program szkoleń uzyskał dofinansowanie z funduszy UE.

Projekt szkoleniowy Akademia Euro, realizowany przez spółkę PL.2012, uzyskał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Unijne wsparcie pozwoli podnieść kwalifikacje 720 osób zarządzających i pracujących w branżach związanych z obsługą ruchu turystycznego (gastronomia, handel, transport kolejowy i miejski). Grupę docelową stanowią mężczyźni i kobiety zaangażowani w obsługę Euro-2012 na Mazowszu.

"Sukces turnieju i wizerunek będzie zależał w dużej mierze od jakości pracy osób obsługujących to wydarzenia. Dlatego ważne jest, by potrafili sprawnie się komunikować i w profesjonalny sposób obsłużyć zagranicznych gości. Euro-2012 jest jedynie inspiracją. W ramach tego projektu inwestujemy w kapitał ludzki, więc wszystko, co teraz zrobimy będzie służyło po mistrzostwach przez wiele lat" - powiedział prezes spółki PL.2012 Marcin Herra podczas uroczystości podpisania umowy dofinansowania projektu.

Reklama

W programie Akademii Euro znajdzie się nauka języka angielskiego, wiedza z zakresu różnic międzykulturowych, profesjonalna obsługa klienta, najważniejsze informacje na temat ME, wiedza na temat atrakcji turystycznych Mazowsza. Szkolenia odpowiadają także na zapotrzebowanie zgłoszone przez pracowników transportu miejskiego, np. z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (PPP).

Na zakończenie pełnego cyklu szkoleń uczestnicy otrzymają podręcznik "Organizacja masowych imprez sportowych na przykładzie UEFA EURO 2012". Zawierać on będzie podsumowanie materiałów szkoleniowych, podstawowe informacje praktyczne czy wskazówki na temat organizacji sportowych imprez masowych na przykładzie organizacji Euro-2012 we wszystkich województwach goszczących turniej, słowniczek i popularne zwroty w językach obcych.

Reklama

Reklama

Reklama