Reklama

Reklama

16 drużyn w ekstraklasie!

Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej na wniosek Piłkarskiej Ligi Polskiej podjął decyzję o zwiększeniu do 16 liczby zespołów w I lidze od sezonu 2005/2006. Nie zmieni się liczba drużyn w rozgrywkach II i III ligi.

Regulamin rozgrywek, w tym m.in. zasady awansów i spadków, zostanie ustalony na kolejnym posiedzeniu Zarządu PZPN.

Podczas poniedziałkowych obrad członkowie Zarządu uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego w niedzielę byłego Prezesa (w latach 1981 - 85) oraz Członka Honorowego PZPN Włodzimierza Reczka.

Zarząd PZPN wyraził dezaprobatę wobec faktu przeprowadzenia w tym samym terminie dwóch Walnych Zebrań Podkarpackiego ZPN. Powołano zespół roboczy, który został zobowiązany do podjęcia współpracy z prezydentem Rzeszowa jako organem nadzorującym funkcjonowanie Podkarpackiego ZPN w kontekście konsekwencji prawnych zorganizowania dwóch zebrań.

Reklama

Na bazie przykrych doświadczeń związanych z funkcjonowaniem wojewódzkich Związków Piłki Nożnej, Zbigniew Boniek zaproponował utworzenie delegatur PZPN w 16 województwach. Zastąpiłyby one funkcjonujące dziś ZPN-y. Na dzisiejszym posiedzeniu nie zapadły jednak żadne decyzje w tej sprawie.

Podjęta została uchwała w sprawie uzupełnienia klas rozgrywkowych szczebla centralnego w sytuacji braku uzyskania przez kluby licencji na grę w danej lidze. Zgodnie z decyzją członków Zarządu PZPN klub, który nie dostanie licencji zostanie przeniesiony do niższej klasy. Warunkiem występowania w niższej klasie jest spełnienie wymogów licencyjnych obowiązujących w tej klasie. Do ustalenia szczegółowych zasad uzupełnienia składu poszczególnych klas rozgrywkowych zobowiązane zostało Prezydium Zarządu PZPN.

Po zapoznaniu się z treścią pisma klubu Szczakowianka Jaworzno SSA z 11 marca 2004 roku i uwzględnieniu całokształtu materiału procesowego istniejącego w sprawie dotyczącej rewanżowego meczu barażowego pomiędzy Garbarnią Szczakowianką Jaworzno i Świtem Nowy Dwór Mazowiecki, Zarząd PZPN stwierdził brak podstaw prawnych do skierowania do Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego PZPN wystąpienia o złożenie wniosku o wznowienie postępowania dyscyplinarnego w części dotyczącej uchylenia kary dodatkowej pozbawienia klubu z Jaworzna 10 punktów w rozgrywkach ligowych sezonu 2003/04.

Zarząd PZPN ustosunkował się do wniosku kancelarii prawniczej reprezentującej Garbarnię Szczakowiankę Jaworzno o wykonanie wyroku Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOl. z 19 grudnia 2003 roku. Zarząd Związku stwierdził, iż w związku z toczącym się postępowaniem sądowym o uchylenie wyroku Trybunału Arbitrażowego, brakuje podstaw do realizacji przez organy statutowe PZPN treści orzeczenia arbitrażowego.

Nie rozpatrywano wniosku o poddanie sporu majątkowego pod rozstrzygnięcie Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOl. z uwagi na brak pełnomocnictwa do reprezentowania Szczakowianki Jaworzno SSA kancelarii prawnej, która złożyła wniosek do Zarządu PZPN.

W posiedzeniu Zarządu PZPN uczestniczyli wybitni trenerzy (m.in. byli selekcjonerzy reprezentacji Polski: Jerzy Engel, Andrzej Strejlau, Antoni Piechniczek), którzy przedstawili problemy środowiska trenerskiego m.in. zły stan bazy szkoleniowej, sugerowali również konieczność większego udziału przedstawicieli szkoleniowców we władzach Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Członkowie Zarządu przyjęli rezygnację przewodniczącego Komisji Lekarskiej doktora Jacka Kwareckiego. Nowy przewodniczącym został lekarz reprezentacji Jerzy Grzywocz.

Przewodniczącą Wydziału Piłkarstwa Kobiecego wybrano Lidię Borską. Zastąpiła ona na tym stanowisku Grzegorza Kulikowskiego, który złożył rezygnację z dotychczas pełnionej funkcji.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL