Reklama

Reklama

Wisła, Lechia i Ruch muszą się tłumaczyć przed komisją licencyjną

Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN wszczęła postępowanie wyjaśniające wobec Wisły Kraków, Lechii Gdańsk i Ruchu Chorzów - czytamy na stronie Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Oto pełny komunikat PZPN:

"Na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2015 roku Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN zajęła się weryfikacją spełnienia przez Kluby Ekstraklasy kryterium F.09 Podręcznika Licencyjnego oraz zakończyła postępowanie wyjaśniające w stosunku do Klubu Polonia Bytom SA.

Kryterium F.09 jest nowym wymogiem dla Klubów Ekstraklasy, zgodnie z którym Kluby muszą dowieść, że na dzień 30 listopada 2015, nie posiadają przeterminowanych zobowiązań wobec Klubów piłkarskich, pracowników i z tytułu prawomocnych wyroków Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN, które powstały do dnia 30 czerwca.

Reklama

Po przeanalizowaniu dokumentacji 16 klubów Ekstraklasy, Komisja stwierdziła, iż 13 Klubów spełniło kryterium F.09 Podręcznika Licencyjnego dla Klubów Ekstraklasy na sezon 2015/2016.

W związku z wątpliwościami dotyczącymi trzech klubów: Wisły Kraków, Lechii Gdańsk oraz Ruchu Chorzów, Komisja wszczęła wobec nich postępowanie wyjaśniające w celu dodatkowej weryfikacji.

W stosunku do Klubu Polonia Bytom SA Komisja postanowiła zakończyć wszczęte postępowanie wyjaśniające i nałożyć na Klub sankcję w postaci pozbawienia 1 (słownie: jednego) punktu w rozgrywkach w sezonie 2015/2016 w związku ze złamaniem postanowień pkt. 3 decyzji nr 22/II przyznającej Klubowi licencję na rozgrywki w sezonie 2015/2016 z dnia 18 czerwca 2015 roku oraz zobowiązać Klub do terminowego realizowania ugód zawartych przed dniem wydania licencji, do dnia 28 lutego 2016 roku pod rygorem nałożenia sankcji w postaci dwóch punktów ujemnych na rozgrywki w sezonie 2015/2016. Zgodnie z pkt. 3 przedmiotowej decyzji Klub zobowiązany był do terminowego uregulowania ugód zawartych z byłymi i obecnymi pracownikami w celu spełnienia warunków przyznania licencji. Jednocześnie Klub nie miał prawa zawierać umów odraczających po raz kolejny termin płatności już zawartych porozumień.

Komisja ds. Licencji Klubowych w ramach nadzoru finansowego wzywała Klub do przedstawienia potwierdzeń płatności rat wynikających z zawartych porozumień. W toku kontroli i nadzoru Komisja stwierdziła ponad wszelką wątpliwość, iż Klub nie reguluje zobowiązań wynikających z zawartych porozumień. W związku z powyższym Komisja postanowiła nałożyć na Klub sankcję odjęcia punktów."

Co? Gdzie? Kiedy? Bądź na bieżąco i sprawdź Sportowy Kalendarz!


Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy