Reklama

Reklama

Oświadczenie w sprawie transferu Ireneusza Jelenia

Od pewnego czasu w polskiej prasie przedstawiane są kontrowersje dotyczące transferu polskiego piłkarza Ireneusza Jelenia, którego dotychczasowym klubem była Wisła Płock SA, a aktualnym jest francuski klub A.J. Auxerre.

Według "Przeglądu Sportowego" (7 VII 2006 roku) nie ma jasności co do prawidłowości transferu. Prezes Wisły Krzysztof Dmoszyński twierdzi, że nie wyraziła ona zgody na przejście zawodnika do klubu francuskiego i że polski piłkarz, podpisując kontrakt z klubem zagranicznym, działał samowolnie. Innego zdania jest menedżer Jelenia, czyli moja skromna osoba. Według zaś "Super Expressu" (wydanie z tego samego dnia) "wyjazd Irka to bandycki numer". Prezes Dmoszyński narzeka na Auxerre, że go lekceważy, a o mnie wypowiada się, że nie znam się kompletnie na obowiązujących przepisach FIFA. "Gazeta Wyborcza" w dodatku płockim z dnia 4 VII 2006 roku. twierdzi kategorycznie, że Jeleń bezprawnie podpisał umowę z Auxerre, a Francuzi dziwnie się zachowują, wywołując uzasadnioną irytację Dmoszyńskiego.

Reklama

 • Oświadczam kategorycznie, że umowa podpisana przez Ireneusza Jelenia z klubem Auxerre, nie narusza niczyich praw, a tylko nie mającą podstaw prawnych pazerność Wisły Płock. Według umowy zawartej między Ireneuszem Jeleniem a Wisłą Płock z dnia 7 XII 2003 roku, zmienionej aneksem nr 1, zawodnik ma prawo "zmienić barwy klubowe w każdym okienku transferowym w okresie trwania kontraktu. Kwota odstępnego za transfer definitywny zawodnika Ireneusza Jelenia do innego Klubu wynosi 900 000 euro netto" (paragrafy 5 i 6 aneksu). Według artykułu 396 kodeksu cywilnego wraz z zapłatą odstępnego strona umowy może od niej jednostronnie odstąpić, nie pytając o zgodę drugiej strony umowy. Taka jest bowiem istota prawnej instytucji odstępnego. Regułę tę powtarza również uchwała nr II/12 z dnia 19 V 2002 r. Zarządu PZPN zawierająca zasady regulując stosunki między klubem sportowym a zawodnikiem profesjonalnym. Według art.14, punkt 6 tych zasad "w przypadku, gdy kontrakcie strony ustaliły wysokość kwoty wypłacanej klubowi odstępującemu w przypadku zamiaru wcześniejszego rozwiązania kontraktu przez zawodnika (tzw. kwota odstępnego), kontrakt ulega rozwiązaniu w trybie natychmiastowym w przypadku zapłacenia klubowi odstępującemu tej kwoty. W takim przypadku klubowi odstępującemu nie przysługuje ekwiwalent".

 • Klub Auxerre, działając w oparciu o zasady kurtuazji, zaproponował w dniu 29 VI 2006 roku Wiśle Płock zawarcie umowy transferowej, której zapisy potwierdzały podstawy prawne tejże transakcji. Zarząd Auxerre oczekiwał, że działacze Wisły Płock posiadają elementarną wiedzę o przepisach na które powołują się w kontraktach ze swoimi zawodnikami. Podpisanie umowy transferowej, dopisanie nr konta, oraz odesłanie faxem - gwarantowałaby Wiśle otrzymanie najpóźniej następnego dnia (30.06.2006) od Auxerre kwoty odstępnego wynikającej z kontraktu z Ireneuszem Jeleniem. Wisła chciała wynegocjować kwotę wyższą, konkretnie 1 200 000 euro, o czym świadczy późniejsza korespondencja między klubami.

 • 06.07.2006 roku. Kwota ta miałaby kompensować byłemu klubowi utratę zawodnika.

  W świetle prawa ani Ireneusz Jeleń, ani Auxerre, nie byli zobowiązani do jej zapłacenia. Wystarczyła płatność umówionej kwoty 900 000 euro, co nastąpiło w dniu 3 VII 2006 roku.

  W tym dniu Auxerre dokonało przelewu na rzecz Wisły Płock. Na podstawie art. 356 kodeksu cywilnego klub Auxerre był uprawniony do zapłaty odstępnego zamiast Ireneusza Jelenia, a Wisła nie mogła odmówić przyjęcia świadczenia (gdyż było to świadczenie pieniężne). Poprzez zapłatę odstępnego umowa między Ireneuszem Jeleniem a Wisłą Płock wygasła. Zawodnik mógł zatem zawrzeć kontrakt z innym klubem, także z Auxerre. Żaden przepis prawa nie przywiązuje zawodnika do konkretnego klubu na zasadzie feudalnej zależności. Nie przewidują to nie tylko przepisy polskiego prawa, bo byłoby to sprzeczne z konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, ale także przepisy FIFA, na które - bez ich znajomości - powołuje się prezes Wisły Płock. Zawodnik (lub klub, do którego odchodzi) zobowiązany jest tylko do spełnienia ciążących na nim wobec macierzystego klubu zobowiązań o charakterze obligacyjnym. Jeśli je spełni, powodując tym samym wygaśnięcie kontraktu, nie musi pytać o zgodę na transfer, ponieważ jest człowiekiem wolnym, a nie średniowiecznym chłopem przywiązanym do pańskiej ziemi.

 • Pozostaje do rozważenia kwestia zawarcia umowy przez Ireneusza Jelenia z Auxerre w dniu 28 VI 2006 roku z mocą obowiązującą od dnia 1 VII. Zawarcie tej umowy nie czyniło niemożliwym wykonanie przez Jelenia jeszcze obowiązującej umowy z Wisłą. Zawodnik w tym czasie korzystał z urlopu i w niczym nie uchybił swoim obowiązkom wynikającym z umowy z Wisłą. Z drugiej strony Auxerre nie mogło zapłacić za zawodnika kwoty odstępnego, nie mając z nim zawartej umowy. Podpisanie przez Jelenia umowy z Auxerre jeszcze (kilka dni ) przed wygaśnięciem umowy z Wisłą nie naruszyło praw tej ostatniej.

  Z poważaniem
  Tomasz Kaczmarczyk

 • Dowiedz się więcej na temat: Wisła | klub | oświadczenie | Płock | Auxerre

  Reklama

  Reklama

  Reklama

  Reklama

  Strona główna INTERIA.PL

  Polecamy

  Rekomendacje