Reklama

Reklama

Od nowego sezonu kibice nie będą mogli zasłaniać twarzy

Żadnej pirotechniki, wszyscy siedzą na swoich miejscach i żadnego zasłaniania twarzy - takie mają panować porządku na polskich stadionach od sezonu 2011/2012. Szefowie klubów dowiedzieli się o nich na poniedziałkowym spotkaniu z ministrem MSWiA - Jerzym Millerem.

Żadnej pirotechniki, wszyscy siedzą na swoich miejscach i żadnego zasłaniania twarzy - takie mają panować porządku na polskich stadionach od sezonu 2011/2012. Szefowie klubów dowiedzieli się o nich na poniedziałkowym spotkaniu z ministrem MSWiA - Jerzym Millerem.

Po spotkaniu ministra Jerzego Millera z klubami Ekstraklasy MSWiA poinformowało:

"Dziś (20 czerwca br.) odbyło się spotkanie dotyczące bezpieczeństwa podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012 oraz każdych rozgrywek piłki nożnej z udziałem kibiców. Spotkanie z przedstawicielami Ekstraklasy odbyło się z inicjatywy Jerzego Millera szefa MSWiA. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przypomniało klubom piłkarskim o konieczności wprowadzenia elektronicznego systemu identyfikacji kibiców.

Reklama

Jerzy Miller minister spraw wewnętrznych i administracji rozmawiał z przedstawicielami klubów piłkarskich na temat zwiększenia bezpieczeństwa kibiców piłki nożnej na polskich stadionach. W trakcie spotkania w MSWiA omawiano m.in. kwestie właściwych zabezpieczeń w trakcie trwania imprezy oraz podczas przejazdu kibiców oraz roli policji na stadionie. Szef MSWiA podkreślił znaczenie zintegrowanego systemu identyfikacji kibiców i przypomniał o konieczności jego stosowania podczas najbliższego jesiennego sezonu piłki nożnej.

Za bezpieczeństwo imprezy masowej odpowiada jej organizator. Minister spraw wewnętrznych i administracji przypomniał, że od organizatora wymagana jest skuteczność w dotrzymaniu wszelkich wymogów wynikających z ustawy. Za pracę kierownika ds. bezpieczeństwa, służb porządkowych i informacyjnych odpowiada organizator imprezy. Klub ponosi konsekwencje ich niewłaściwego funkcjonowania.

Od momentu rozgrywek jesiennych chcemy przystąpić do ścisłego przestrzegania przepisów o bezpieczeństwie imprez masowych. Bierne zachowanie służb porządkowych będzie oceniane niekorzystnie i wpłynie na przyznanie negatywnej opinii o stanie bezpieczeństwa na stadionie.

Szef MSWiA przypomniał, że w ramach przygotowań do zapewnienia bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 MSWiA opracowało projekty aktów prawnych, w tym projekt (tzw. ustawy Euro 2012) - ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, a także o zapewnieniu bezpieczeństwa w związku z organizacją Turnieju Finałowego UEFA EURO 2012 oraz projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne.

Minister Jerzy Miller przyznał, że niektóre służby porządkowe nie w pełni wywiązują się ze swoich obowiązków podczas sprawdzania osób wchodzących na stadion. Tego typu zachowanie łamie ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych. "Nie można także dopuszczać do sytuacji wnoszenia na teren imprezy przedmiotów niedozwolonych (materiałów pirotechnicznych) czy alkoholu" - zaznaczył minister. Nie mogą być także wpuszczane na teren imprezy osoby z zakazem stadionowym czy klubowym. Jak ważna jest to kwestia przypomniał minister spraw wewnętrznych i administracji podkreślając rolę elektronicznego systemu identyfikacji kibiców.

Organizatorzy imprez mają także obowiązek reagowania na zasłanianie twarzy przez kibiców. W projekcie przygotowanego m.in. przez MSWiA projektu tzw. ustawy Euro 2012 wprowadzono przepis, który nakłada karę ograniczenia wolności lub grzywnę nie mniejszą niż 2 tys. zł na osoby, która w miejscu i czasie trwania imprezy sportowej uniemożliwia służbom porządkowym identyfikację. "Po wejściu w życie ustawy zasłanianie twarzy będzie karane grzywną" - podkreślił w trakcie spotkania z klubami Ekstraklasy.

Służba porządkowa jest również zobowiązana do przestrzegania zasady zajmowania przez kibiców miejsca zgodnego z tym, jaki jest określony na bilecie.

Minister zaznaczył także, że podtrzymana będzie rekomendacja MSWiA dla klubów dotycząca rezygnacji z organizowania zbiorowych wyjazdów swoich kibiców na stadion gospodarza. "Chcielibyśmy, aby państwo przedłużyli tę zasadę także na rozgrywki jesienne" - powiedział minister Jerzy Miller zwracając się do przedstawicieli Ekstraklasy. Rezygnacja z organizacji wyjazdów na gościnne występy ma na celu omijanie niebezpieczeństw związanych z aktami wandalizmu kibiców klubu.

Andrzej Matejuk Komendant Główny Policji podczas spotkania z przedstawicielami klubów Ekstraklasy podkreślił, że komendanci wojewódzcy oraz miejscy policji otrzymali polecenie spotkania się z osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo ze strony organizatorów imprez, aby omówić zasady pracy służb porządkowych organizatora oraz pracę policjantów na stadionach. "Policji bardzo zależy żeby na stadionach było spokojnie oraz żeby ten porządek i bezpieczeństwo wspólnie prowadzić" - podkreślił szef policji.

"MSWiA zależy na stworzenie wspólnego frontu, który pozwoli na poprawę bezpieczeństwa na stadionach" - powiedział Adam Rapacki podsekretarz stanu w MSWiA, obecny na spotkaniu z szefami największych klubów piłkarskich. "Wprowadzanie policji na stadiony ma pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa na stadionach, łagodzić zachowania kibiców i również dyscyplinować służby informacyjno-porządkowe oraz ułatwić podejmowanie szybkich i dobrych decyzji podczas sytuacji niebezpiecznych" - podkreślił wiceminister Adam Rapacki. Czasami zbyt spóźnione decyzje czy niewłaściwe zachowania powodują, że dochodzi niepotrzebnie do konfliktu.

W spotkaniu wziął udział także Adam Giersz minister sportu i turystyki oraz przedstawiciele klubów piłkarskich Ekstraklasy SA - MKS Cracovii, GKS Bełchatów, Górnika Zabrze, Jagiellonii Białystok, Korony SA, KKS Lecha Poznań, Lechii Gdańsk, Legii Warszawa, KSP Polonii Warszawa, Ruchu Chorzów, WKS Śląska Wrocław, RTS Widzewa Łódź, Wisły Kraków i Zagłębia Lubin. W rozmowach wzięli także udział szefowie Ekstraklasy oraz Polskiego Związku Piłki Nożnej".

Reklama

Reklama

Reklama