Reklama

Reklama

Lechia Gdańsk i Ruch Chorzów ukarane ujemnymi punktami przez PZPN

Na poniedziałkowym posiedzeniu Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN podjęła kilka decyzji wobec klubów Ekstraklasy i II ligi. Lechia Gdańsk i Ruch Chorzów zostały ukarane ujemnymi punktami. Klubom od powyższych sankcji przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych PZPN.

Ekstraklasa. Wyniki, tabela i statystyki - kliknij tutaj!

Na posiedzeniu w dniu 25 stycznia 2016 roku, Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN zakończyła wszczęte 14 grudnia 2015 roku postępowania wyjaśniające wobec trzech Klubów Ekstraklasy oraz rozpatrzyła wnioski: Rakowa Częstochowa o zdjęcie nadzoru finansowego, a także Korony Kielce o zwiększenie nałożonego decyzją nr 8 limitu płacowego.

Po przeanalizowaniu nadesłanych wyjaśnień oraz wniosków Komisja postanowiła: 

1. Zakończyć postępowanie wyjaśniające w stosunku do Klubu Lechia Gdańsk SA i nałożyć na klub sankcję w postaci jednego ujemnego punktu w bieżącym sezonie rozgrywkowym 2015/2016, w związku z naruszeniem kryterium F.09 oraz nałożyć na Klub sankcję w postaci upomnienia, w związku z naruszeniem kryterium F.07 Podręcznika Licencyjnego dla Klubów Ekstraklasy na sezon 2015/2016. 

Reklama

Komisja pragnie jednak podkreślić, iż Lechia Gdańsk zapłaciła wszystkie zobowiązania wynikające z kryterium F.09, ale uczyniła to po terminie 30 listopada, co zgodnie z zapisami Podręcznika Licencyjnego, obligowało Komisję do nałożenia sankcji w postaci ujemnych punktów. 

2. Zakończyć postępowanie wyjaśniające w stosunku do Klubu Ruch Chorzów SA i nałożyć na Klub sankcję w postaci jednego ujemnego punktu w bieżącym sezonie rozgrywkowym 2015/2016, w związku z naruszeniem kryterium F.09 oraz zobowiązać Klub do uregulowania, w terminie do dnia 31 stycznia 2016 roku, zobowiązań przeterminowanych powstałych do 30 czerwca 2015 roku, a niezapłaconych do dnia 30 listopada 2015 roku, pod rygorem nałożenia sankcji w postaci odjęcia kolejnego punktu ujemnego w bieżącym sezonie rozgrywkowym 2015/2016. 

3. Uznać wyjaśnienia Klubu Wisła Kraków SA i zakończyć prowadzone postępowanie wyjaśniające. Po przeanalizowaniu dosłanych przez Klub dokumentów, eksperci Komisji wykazali, iż Klub nie naruszył kryterium F.09 Podręcznika Licencyjnego dla Klubów Ekstraklasy. 

4. Wszcząć postępowania wyjaśniające w stosunku do Klubu Korona Kielce SA w związku z podejrzeniem przekroczenia przez Klub nałożonych decyzją nr 8 z dnia 11 maja 2015 roku ograniczeń płacowych. W związku z powyższym Komisja zawiesiła rozpoznanie wniosku Klubu o zwiększenie limitu płacowego. 

5. Wszcząć postępowanie wyjaśniające w stosunku do Klubu Ruch Chorzów SA, w związku z podejrzeniem przekroczenia przez Klub nałożonego decyzją nr 15 z dnia 11 maja 2015 roku ograniczenia płacowego. 

6. Zdjąć nadzór finansowy z Klubu Raków Częstochowa w związku z uregulowaniem przez Klub wszystkich zobowiązań wynikających z ugód przedstawionych w trakcie procesu licencyjnego. 

Kryterium F.09 jest nowym wymogiem dla klubów Ekstraklasy, zgodnie z którym kluby musiały dowieść, że na dzień 30 listopada 2015 roku, nie posiadały przeterminowanych zobowiązań wobec Klubów piłkarskich, pracowników i z tytułu prawomocnych wyroków Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN, które powstały do dnia 30 czerwca 2015. 

Klubom od powyższych sankcji przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych PZPN w terminie 5 dni od doręczenia decyzji.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL