Reklama

Reklama

1. liga. Ruch Chorzów i Stomil Olsztyn z ujemnymi punktami

Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN nałożyła karę na pierwszoligowe Ruch Chorzów i Stomil Olsztyn. Ruch został ukarany sześcioma ujemnymi punktami, a Stomil - jednym punktem w bieżącym sezonie.

Kluby zostały ukarane za brak spłaty zobowiązań finansowych w wyznaczonym terminie i naruszenie zasad podręcznika licencyjnego. Chodzi o zaległości za pierwszą połowę 2017 roku.

Klubom przysługuje odwołanie.

Kara Ruchu może zostać zmniejszona do 1 ujemnego punktu w przypadku spłaty wszystkich zobowiązań do 28 lutego.

- Będziemy się odwoływać. Nie od konieczności zapłaty, bo ta jest dla nas oczywista, ale od ujemnych punktów. Gdyż ciągle uważamy, iż zgodnie z prawem, prowadząc proces restrukturyzacji, nie mieliśmy możliwości spłaty tych zobowiązań w terminie - powiedział Witold Jajszczok, rzecznik prasowy Ruchu.

Reklama

Oto komunikat komisji licencyjnej:

"W dniu 11 stycznia odbyło się posiedzenie Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN. Spotkanie poświęcone było sytuacji klubów I ligi w zakresie kryterium F09, tj. zobowiązań powstałych pomiędzy 1 stycznia a 30 czerwca 2017 roku, które należało zapłacić do 30 listopada 2017.

Przeprowadzona przez ekspertów finansowych analiza złożonej dokumentacji wykazała, że dwa kluby I ligi nie spełniły wymagań stawianych przez kryterium F.09. W związku z powyższym na posiedzenie zaproszeni zostali przedstawiciele Stomilu Olsztyn oraz Ruchu Chorzów w celu złożenia dodatkowych wyjaśnień.

Komisja ds. Licencji Klubowych uznała, że 16 klubów I ligi spełniło wymagania kryterium F.09 Podręcznika Licencyjnego dla Klubów I ligi na sezon 2017/2018, zaś dwa kluby bezsprzecznie nie spełniły przedmiotowego kryterium.

W tak ustalonym stanie faktycznym Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN postanowiła:

1) Na podstawie pkt. 10.11.1 ust. 2 w zw. z pkt.5.3.2 ust. 4 Podręcznika Licencyjnego dla Klubów I ligi na sezon 2017/2018 nałożyć na Klub Stomil Olsztyn SA sankcję regulaminową w postaci 1 (jednego) ujemnego punktu w bieżącym sezonie rozgrywkowym 2017/2018.

2) Na podstawie pkt. 10.11.1 ust. 2 w zw. z pkt.5.3.2 ust. 4 Podręcznika Licencyjnego dla Klubów I ligi na sezon 2017/2018 nałożyć na Klub Ruch Chorzów SA w restrukturyzacji sankcję regulaminową w postaci 6 (sześciu) ujemnych punktów w bieżącym sezonie rozgrywkowym 2017/2018, w związku z naruszeniem kryterium F.09 z poniższym zastrzeżeniem: 

W przypadku spłaty wszystkich zobowiązań wynikających z kryterium F.09 w terminie do 28 lutego 2018 roku, powyższa kara zostanie ograniczona do 1 (jednego) ujemnego punktu w sezonie rozgrywkowym 2017/2018.

Od powyższych decyzji przysługuje Klubom odwołanie za pośrednictwem Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych PZPN w terminie 5 dni.

Jednocześnie przypominamy, że 14 grudnia 2017 roku Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN postanowiła zobowiązać klub Ruch Chorzów w restrukturyzacji SA do realizacji zobowiązań wynikających z zawartych porozumień z byłymi i obecnymi pracownikami, w szczególności zobowiązań wynikających z regulaminu premiowania na sezon 2015/2016 z tytułu zajęcia 8. miejsca w rozgrywkach oraz zobowiązań względem pracowników fundacji  w nieprzekraczalnym terminie do 15 stycznia 2018 roku pod rygorem automatycznego cofnięcia licencji. W zakreślonym terminie Ruch Chorzów uregulował przedmiotowe zobowiązania."

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL