Reklama

Reklama

Śląsk i Ruch ukarane przez komisję licencyjną

Śląsk Wrocław i Ruch Chorzów zostały ukarane przez Komisję ds. Licencji Klubowych. Szczególnie dotkliwa jest kara dla wrocławian, którzy muszą zapłacić 250 tys. zł.

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie na stronie PZPN, na posiedzeniu w dniu 22.10. 2013 Komisja ds. Licencji Klubowych postanowiła między innymi:

- ukarać klub WKS Śląsk Wrocław karą pieniężną w wys. 250 000 zł za naruszenie wymogów F07 i F08 Podręcznika Licencyjnego. Podręcznik Licencyjny wymaga od klubów Ekstraklasy bezzwłocznego informowania organów licencyjnych o wszelkich zdarzeniach, mogących stawiać pod znakiem zapytania zdolność klubu do kontynuacji działalności (kryterium F07) oraz aktualizacji prognozy finansowej złożonej w trakcie zasadniczego procesu licencyjnego (kryterium F08). W przypadku WKS Śląsk Wrocław doszło w okresie sierpień-wrzesień 2013 r. do szeregu zdarzeń, które w radykalny sposób pogarszały sytuację finansową klubu, o których Klub nie poinformował organów licencyjnych. Do zdarzeń tych Komisja zalicza: wniosek Miasta Wrocław o zlicytowanie przedsiębiorstwa Klubu w celu zaspokojenia wierzytelności pożyczkowej na kwotę ok. 12 mln zł, uznanie przez Zarząd Klubu jako dłużnika w stosunku do spółki Polsat Nieruchomości na kwotę 30 mln zł, złożenia przez Zarząd Klubu wniosku do sądu o postawienie Klubu w stan upadłości układowej, wystąpienia do Klubu przez MPWiK Wrocław z wnioskiem o natychmiastową spłatę pożyczki na kwotę 4 mln zł.

Reklama

- ukarać Klub Ruch Chorzów karą finansową w wys. 5000 zł za naruszenie dyscypliny procesu licencyjnego poprzez niedostarczenie dokumentów finansowych ekspertowi Komisji w czasie wizyty w klubie, wykonywanej w ramach nadzoru finansowego, pomimo uprzedzenia Klubu o kontroli z tygodniowym uprzedzeniem.

Ponadto, w związku z wyraźnie pogarszającą się sytuacją finansową Ruchu Chorzów oraz znaczącymi rozbieżnościami pomiędzy prognozą finansową złożoną w zasadniczym procesie licencyjnym, a danymi rzeczywistymi za okres do czerwca 2013 r., Komisja postanowiła:

- zaostrzyć nadzór finansowy nad Klubem,

- zobowiązać Zarząd Klubu do bezzwłocznego przedstawienia wiarygodnego planu naprawczego.

Komisja przypomina wszystkim Klubom Ekstraklasy o zawartych w Podręczniku Licencyjnym kryteriach F-07 i F-08, które w określonych okolicznościach zobowiązują kluby po otrzymaniu licencji, do informowania Komisji Licencyjnej o istotnych zdarzeniach finansowych oraz do aktualizacji prognozy finansowej.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL