Reklama

Reklama

Ljuboja: Nie ża­łu­ję, bo nie zro­bi­łem ni­cze­go złego

- Z Urba­nem nie było źle, zdo­by­li­śmy prze­cież tytuł. Skor­ża był jed­nak lep­szy w Lidze Eu­ro­py - powiedział w rozmowie z "Faktem" były piłkarz Legii Warszawa Danijel Ljuboja.

Piłkarz francuskiego drugoligowca RC Lens mówi, że nie żałuje przygody z warszawskim klubem. - W Legii spę­dzi­łem dwa lata. Mam przy­ja­ciół, któ­rzy dalej tam grają. Nigdy nie za­po­mnę tego klubu - stwierdził Ljuboja.

- Wy­bra­łem Lens, bo ma duże am­bi­cje, a gra we Fran­cji to sama przy­jem­ność, choć przy­zna­ję, że wcze­śniej spę­dzi­łem dwa świet­ne lata w Pol­sce - nie ukrywa były piłkarz Legii.

Ljuboja rozstał się z klubem w atmosferze skandalu po imprezie, na której świętowano do czwar­tej rano zdo­by­cie Pu­cha­ru Pol­ski, co stało się pretekstem do pozbycia się Serba z klubu.

Reklama

- Po pro­stu w nowym pro­jek­cie nie było dla mnie miej­sca. Chcie­li po­sta­wić na młod­szych pił­ka­rzy - mówi ze spokojem serbski piłkarz.

A co co imprezy, "nie ża­łu­ję, bo nie zro­bi­łem ni­cze­go złego".

Czy pozbycie się Ljuboi było błędem Legii?

- Niech dzien­ni­ka­rze i ki­bi­ce po­wie­dzą, czy zro­bi­li błąd, że mi po­zwo­li­li odejść. Ja mogę po­wie­dzieć, że je­stem w Lens, wiel­kim i le­gen­dar­nym klu­bie, więc nie na­rze­kam.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL