Reklama

Reklama

Zakaz transferowy dla Górnika Zabrze utrzymany

W środę w siedzibie Polskiego Związku Piłki Nożnej obradowała Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych w przedmiocie odwołania Górnika Zabrze od Uchwały Komisji z dnia 17 grudnia 2013. Utrzymano karę zakazu transferów dla Górnika.

W środę w siedzibie Polskiego Związku Piłki Nożnej obradowała Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych w przedmiocie odwołania Górnika Zabrze od Uchwały Komisji z dnia 17 grudnia 2013. Utrzymano karę zakazu transferów dla Górnika.

"Na Klub Górnik Zabrze SSA w toku procesu licencyjnego został nałożony nadzór finansowy, będący podstawą podjęcia czynności kontrolnych wobec klubu w trakcie sezonu licencyjnego. W ramach czynności nadzorczych Komisja ds. Licencji Klubowych poprosiła o przesłanie zaktualizowanej Przyszłej Informacji Finansowej wraz z bilansem i rachunkiem zysków i strat według stanu na dzień 30 września 2013 roku. Po przeprowadzonej wnikliwej analizie ww. dokumentów Komisja stwierdziła bardzo złą bieżącą sytuację finansową klubu oraz wysokie ryzyko nie spełnienia przez klub warunków licencyjnych na sezon 2014/2015" - czytamy w komunikacie na stronie PZPN.

Reklama

"Komisja ds. Licencji Klubowych, mając na uwadze tylko i wyłącznie dobro klubu, którego finanse, w ocenie Komisji, zmierzają do utraty płynności finansowej, a co za tym idzie zagrażają integralności rozgrywek, postanowiła ograniczyć możliwość kontraktowania oraz zawierania przez klub nowych umów z zawodnikami" - napisano.

"Komisja Odwoławcza utrzymała w mocy uchwałę Komisji ds. Licencji Klubowych o nałożeniu na klub kary regulaminowej zakazu transferów oraz nałożeniu ograniczenia rejestracji zawodników o łącznym wynagrodzeniu ze wszystkich tytułów przekraczającym kwotę 5.000 zł brutto miesięcznie. Powyższa decyzja jest decyzją ostateczną" - poinformowano w komunikacie.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL