Reklama

Reklama

Cracovii nie grożą walkowery

W związku z informacjami prasowymi dotyczącymi umowy kontraktowej zawodnika Przemysława Kuliga z MKS Cracovia SSA, Ekstraklasa SA zwróciła się z wnioskiem do PZPN o przekazanie sprawy do rozpatrzenia przez Komisję Ligi Ekstraklasy SA.

Zgodnie z §12.2.4) regulaminu dyscyplinarnego PZPN organem właściwym do orzekania w sprawach dyscyplinarnych w pierwszej instancji w stosunku do zawodników, działaczy, kierownictw klubów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy jest komisja dyscyplinarna spółki Ekstraklasa SA, tj. Komisja Ligi.

Komisja Ligi po zapoznaniu się z całością materiału podejmie decyzje o możliwości ewentualnego wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w sprawie.

Reklama

Jednocześnie Ekstraklasa SA informuje, iż przepisy regulaminu dyscyplinarnego PZPN za naruszenie przepisów związanych ze zmianą barw klubowych lub umów kontraktowych nie przewidują możliwości orzeczenia kary walkoweru ani wymierzenia kary odjęcia punktów.

Reklama

Reklama

Reklama