Reklama

Reklama

Cracovia odpowiada na zarzuty Tarnovii po transferze Kapustki

MKS Cracovia SSA opublikowała dziś oświadczenie, w którym odpiera zarzuty Tarnovii, jakoby uchylała się od wypłacenia tarnowianom należnej kwoty za transfer wychowanka Tarnovii Bartosza Kapustki do Leicester City.

Zarząd Tarnovii na wtorkowej konferencji prasowej poinformował, że krakowski klub jeszcze przed transferem złożył "kuriozalną propozycję finansową mającą się nijak do podpisanej wcześniej umowy". Od tej pory nikt z zarządu Cracovii nie przedstawił żadnych informacji na ten temat.

Tarnovia żaliła się, że ciągle nie otrzymała należnej prowizji za zagraniczny transfer Kapustki.


MKS Cracovia SSA wydała w tej sprawie oświadczenie. Oto jego treść:


"MKS Cracovia SSA wyjaśnia, iż wbrew twierdzeniom MKS Tarnovia, zawartym w oświadczeniu rozpowszechnianym w mediach z dnia 9 sierpnia 2016 roku, respektuje postanowienia umowy transferu definitywnego zawodnika Bartosza Kapustki zawartej przez MKS Cracovia SSA z MKS Tarnovia i nie uchyla się od zapłaty na rzecz MKS Tarnovia kwot wynikających z tej umowy. Co za tym idzie, oświadczenie wydane przez MKS Tarnovia zostało przyjęte przez MKS Cracovia SSA ze zdziwieniem i zaskoczeniem. MKS Tarnovia nie ma żadnych podstaw by twierdzić, że jest inaczej.

Reklama

                Tytułem wyjaśnienia relacji łączących oba zainteresowane kluby wskazujemy, iż oferta skierowana do MKS Tarnovia przez przedstawicieli MKS Cracovia SSA została złożona jeszcze przed otrzymaniem przez MKS Cracovia SSA, w ramach aktualnego okienka transferowego, jakiejkolwiek oferty dotyczącej Bartosza Kapustki, która pochodziłaby z klubu zagranicznego. Co więcej, wbrew sugestiom MKS Tarnovia, przedstawiciele MKS Cracovia SSA nie twierdzili, iż Bartosz Kapustka nie ma szans na transfer do klubu zagranicznego, ani też by prezentował on niską formę sportową. Poinformowali jedynie Zarząd MKS Tarnovia, że w przypadku akceptacji przez MKS Cracovia SSA oferty polskiego klubu, MKS Tarnovia otrzymałaby, zgodnie z umową transferową, kwotę znacznie niższą niż ta, która została zaoferowana przez MKS Cracovia SSA.

Zarząd Cracovii stwierdza, że kwoty podane w oświadczeniu MKS Tarnovia nie znajdują pokrycia w rzeczywistości, co wcześniej zostało zakomunikowane w raporcie bieżącym RB/20/2016 opublikowanym przez Comarch S.A. w dniu 3 sierpnia 2016 r., przed wydaniem oświadczenia MKS Tarnovia.

Nie polegają również na prawdzie twierdzenia MKS Tarnovia o braku możliwości kontaktu z MKS Cracovia SSA. To bowiem MKS Tarnovia oświadczyła przedstawicielom MKS Cracovia SSA, że wszelki kontakt będzie odbywał się wyłącznie za pośrednictwem wyznaczonej przez MKS Tarnovia kancelarii prawnej, której pełnomocnictwo otrzymaliśmy. Poza tym dokumentem przed 9 sierpnia nie wpłynęło do MKS Cracovia SSA żadne inne pismo od MKS Tarnovia, ani reprezentującej jej kancelarii prawnej.

Równocześnie ustalanie przez MKS Tarnovia wysokości należnego jej wynagrodzenia jedynie w oparciu o spekulacje zawarte w mediach polskich i brytyjskich, pozbawione jest profesjonalizmu i nie znajduje żadnego uzasadnienia faktycznego, ani prawnego. Kwota należna MKS Tarnovia, obliczana jako procent kwoty transferu wynikającej z umowy zawartej przez MKS Cracovia SSA z Leicester City F.C., będzie bowiem zdecydowanie niższa niż suma wskazana w oświadczeniu MKS Tarnovia. Ze względu na postanowienia dotyczące poufności zawarte w umowie z Leicester City F.C. kwota nie może zostać ujawniona przez MKS Cracovia SSA do publicznej wiadomości.

MKS Cracovia SSA informuje ponadto, iż nie otrzymała jeszcze od Leicester City F.C. należnej jej kwoty, skutkiem czego nie jest aktualnie zobowiązana do zapłaty żadnych kwot na rzecz MKS Tarnovia. Okoliczności te przedstawił publicznie Prezes Zarządu MKS Cracovia SSA Pan prof. Janusz Filipiak w dniu 5 sierpnia 2016 roku.

Wobec powyższego, rozpowszechnianie przez MKS Tarnovia informacji, które nie znajdują pokrycia w rzeczywistości, uważamy za daleko idące nadużycie.

Mając na względzie fakt, iż zawarte w oświadczeniu MKS Tarnovia nieprawdziwe informacje godzą w dobre imię MKS Cracovia SSA oraz osób ją reprezentujących, Zarząd MKS Cracovia SSA kieruje sprawę na drogę postępowania sądowego celem dochodzenia roszczeń dotyczących ochrony dóbr osobistych, także w stosunku do mediów, które rozpowszechniały nieprawdziwe informacje Tarnovii bez uwzględnienia opinii MKS Cracovia SSA w tej sprawie."


Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL