Reklama

Reklama

Żurawski przegrał proces

Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski Maciej Żurawski w czwartek przegrał proces apelacyjny z Telekomunikacją Polską S.A. o ochronę dóbr osobistych.

Sąd Apelacyjny zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 26 września 2007 roku i pozew oddalił.

We wrześniu ubiegłego roku Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł, że wizerunek piłkarza polskiej reprezentacji był bezprawnie wykorzystywany w środkach masowego przekazu i innych publikacjach. Telekomunikacja Polska S.A. w ciągu 14 miała w sześciu wydaniach "Przeglądu Sportowego" i jednym wydaniu "Piłki Nożnej" zamieścić oświadczenie, że wykorzystywała wizerunek Macieja Żurawskiego bez jego zgody. Dodatkowo miała pokryć koszty procesu sądowego w wysokości 360 zł.

Reklama

W pierwszej instancji Maciej Żurawski skarżył w sądzie wykorzystywanie jego wizerunku przez TP S.A, głównego sponsora piłkarskiej reprezentacji, w różnych publikacjach, m.in. w środkach masowego przekazu, na plakatach reklamowych, kalendarzach itp. Piłkarz stał na stanowisku, że na taką działalność nie było jego indywidualnej zgody. TP S.A, która z Polskim Związkiem Piłki Nożnej zawarła w 2004 roku umowę o sponsorowaniu kadry narodowej, uważała, że każdy piłkarz reprezentacji jest zobowiązany udzielać swojego wizerunku w celach reklamowych, co jest zawarte w art. 33 ustawy o sporcie kwalifikowanym.

Według tego przepisu związek sportowy jest dysponentem praw do wizerunku każdego zawodnika, który reprezentuje kraj. Spółka przekonywała, że do tego nie jest potrzebna odrębna zgoda sportowca. Dlatego - zdaniem strony pozwanej - spółka, która przeznacza pieniądze na wypłaty dla reprezentantów, mogła dysponować jego wizerunkiem na mocy umowy z PZPN.

Pełnomocnicy piłkarza przekonywali sąd, że na działalność reklamową niezbędna jest indywidualna zgoda zawodnika, który nie jest w stanie ogarnąć, gdzie i kiedy jego wizerunek zostanie przedstawiony. We wrześniu 2007 roku Sąd Okręgowy w Warszawie uznał argumenty piłkarza i wydał wyrok dla niego korzystny uznając, że niezbędna jest zgoda sportowca na to, kto, kiedy, gdzie i konkretnie w jakim celu będzie wykorzystywał jego wizerunek. TP S.A. odwołała się od wyroku.

Sąd Apelacyjny uznał w czwartek racje TP S.A. i wyrok uchylił. W ustnym uzasadnieniu stwierdzono, że poprzednie orzeczenie było błędne, m.in. naruszało interes publiczny. Dzięki funduszom od sponsora - TP S.A. uzyskiwane były przez PZPN fundusze na działalność, w tym także na pokrycie kosztów reprezentacji kraju.

Przedstawiciele Macieja Żurawskiego po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem orzeczenie podejmą decyzję o podjęciu w imieniu swojego klienta dalszych kroków prawnych.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL