Reklama

Reklama

Szef MKOl Thomas Bach doktorem honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego

Thomas Bach odebrał w środę w Dworze Artusa w Gdańsku honorowy doktorat Uniwersytetu Gdańskiego. Tytuł doktora honoris causa przyznał przewodniczącemu Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego senat uczelni za wkład w rozwój międzynarodowego ruchu olimpijskiego oraz działanie na rzecz praw człowieka i pokoju na świecie.

To najwyższe akademickie wyróżnienie zostało nadane dr Bachowi na wniosek Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Na recenzentów przewodu doktorskiego powołano ks. prof. dr hab. inż. Stanisława Dziekońskiego z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, prof. dr hab. Józefa Lipca z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz dr hab. Marka Rockiego ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Kompetencje, etyka, wartości

Wygłaszając laudację promotorską dyrektor Instytutu Politologii Wydziału Nauk Społecznych UG prof. dr hab. Andrzej Gąsiorowski podkreślił, że walory osobiste Thomasa Bacha wskazują na jego nieprzeciętną wszechstronność, wielorakie kompetencje i formy zaangażowania, a szczególnie na jedność, trwałość i tożsamość postawy etycznej oraz mocny charakter. Szef MKOl to mistrz olimpijski, a jednocześnie wybitny prawnik i menedżer oraz niepospolity kreator i działacz światowego ruchu olimpijskiego - wszystkie te formy aktywności wskazują na nieprzypadkowy zestaw cnót.

Reklama

- Biorąc pod uwagę wymiar symboliczny, nie ma lepszego miejsce niż Gdańsk i jego uniwersytet do świętowania tych wartości, które uosabia Thomas Bach. Miejsca, gdzie słowa takie jak wolności i solidarność wybrzmiewają całą swoją mocą - powiedział prowadzący uroczystość Prorektor ds. Nauki UG prof. dr hab. Piotr Stepnowski.

Kiedyś złoty szermierz

Thomas Bach urodził się 29 grudnia 1953 roku w Wurzburgu i na tamtejszym uniwersytecie ukończył studia z zakresu prawa i politologii. W roku 1983 uzyskał tytuł doktora obojga praw, a rok wcześniej założył firmę prawniczą, pełnił też stanowiska kierownicze i nadzorcze w wielu dużych przedsiębiorstwach i organizacjach, także międzynarodowych.

Był też znakomitym szermierzem. W 1976 w Montrealu wywalczył z drużyną niemieckich florecistów złoty medal olimpijski, a rok później powtórzył ten sukces w mistrzostwa świata w Buenos Aires.

W 1991 został członkiem MKOl, a w latach 2000-2004 i 2006-2013 pełnił funkcję wiceprezesa Komitetu Wykonawczego MKOl. Ponadto w latach 2006-2013 był założycielem i prezesem Niemieckiej Konfederacji Sportów Olimpijskich, a od 2013 prezesem honorowym tej organizacji.

10 wrześniu 2013 roku został wybrany na stanowisko dziewiątego z kolei przewodniczącego MKOl i prowadzi organizację zgodnie z mottem "jedność i różnorodność". Dwa główne cele jego prezydentury to usprawnienie procesu wyboru miast ubiegających się o organizację igrzysk oraz propagowanie etyki rywalizacji sportowej, a szczególnie walka z dopingiem.

Dąży także do zapewnienia szeroko rozumianej równości i równych szans w sporcie, w tym równości płci. Doprowadził m.in. do opublikowania w 2018 roku Karty Praw Zawodnika. Wspiera organizowanie rozgrywek i rywalizacji w sportach nieolimpijskich, zacieśnił współpracę z ONZ, zwłaszcza w tworzeniu podwalin powszechnego pokoju. Przykładem tych działań było historyczne wystąpienie na igrzyskach w 2018 roku w Pjongczangu wspólnej reprezentacji obu Korei w hokeju na lodzie kobiet.

Premier też gratuluje

- Doktorat honoris causa to ważne wyróżnienia. Ten tytuł honorowy przyznawany jest w uznaniu wielkich zasług i znaczącego dorobku. Pan doktor Thomas Bach, wybitny sportowiec, działacz i promotor sportu, którego osiągnięcia są doskonale znane w Europie i na świecie, jest kolejną z ważnych postaci, którą Senat Uniwersytetu Gdańskiego postanowił wyróżnić. Dołącza w ten sposób do grona znakomitych osobowości obdarzonych tych honorowym tytułem - napisał w liście gratulacyjnym prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.

W uroczystości w Dworze Artusa, poza władzami uczelni, wzięli także udział m.in. prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki i prezes Polskiego Związku Szermierczego Adam Konopka.

Bach uzyskał liczne tytuły profesora honorowego, w 2015 roku nadano mu także tytuł doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu w Murcji. Z kolei poprzednik Niemca Belg Jacques Rogge został w ten sposób wyróżniony w 2004 roku przez Akademię Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

W znamienitym gronie

Thomas Bach jest 66. osobą, która otrzymała tytuł doktora honoris causa UG. Na tej liście znajdują się m.in. Eugeniusz Kwiatkowski, Władysław Wolter, Lech Wałęsa, Richard von Weizsaecker, Guenter Grass, François Mitterrand, Edmund Cieślak, Henryk Markiewicz, Leszek Kołakowski, Norman J.R. Davies, Madelleine K. Albright, Uffe Ellemann-Jensen, Ryszard Kapuściński, Andrzej Wajda, Władysław Bartoszewski, Tadeusz Różewicz, Leszek Balcerowicz, Ewa Łętowska, Henryk Samsonowicz i Lech Garlicki.

Uniwersytet Gdański został powołany 20 marca 1970 roku. Powstał z połączenia Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku, później w jego skład weszło także Wyższe Studium Nauczycielskie. Obecnie na 11 wydziałach i 95 kierunkach kształci się ponad 23 tysiące studentów. 

Marcin DomańskiReklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL