Reklama

Reklama

Sejm przyjął ustawę o Euro 2012

Sejm przyjął w piątek ustawę, wraz z poprawkami, o przeprowadzeniu finałowego turnieju mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA Euro 2012.

Sejm przyjął w piątek ustawę, wraz z  poprawkami, o przeprowadzeniu finałowego turnieju mistrzostw  Europy w piłce nożnej UEFA Euro 2012.

W głosowaniu uczestniczyło 412 posłów: za przyjęciem ustawy było 410, dwóch wstrzymało się od głosu.

Komisja Nadzwyczajna, po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu projektu ustawy 4 września, wniosła pod obrady Sejmu projekt ustawy o przeprowadzeniu finałowego mistrzostw Europy UEFA Euro 2012. Posłem sprawozdawcą był Marek Ast.

Z 11 poprawek zgłoszonych Sejm przyjął 9.

Najważniejsze stanowiły, że Skarb Państwa w celu przygotowania i wykonania przedsięwzięć Euro 2012 tworzy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - "spółki celowe" - które utworzone zostaną w Chorzowie, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu, a ich uprawnienia wykonują wyłącznie prezydenci miasta. Posłowie przyjęli także poprawkę stanowiącą, że w skład rady nadzorczej spółki celowej wchodzi osoba zgłoszona przez marszałka województwa, przez wojewodę i trzy zgłoszone przez prezydenta miasta.

Reklama

Sejm przyjął także poprawkę przewidującą w przypadku odwołania członka zarządu odprawę nie większą niż wartość jednomiesięcznego wynagrodzenia.

Duże możliwości działania daje przyjęta poprawka, umożliwiająca przekazanie nieodpłatnie w trwały zarząd na czas nieokreślony ministrowi właściwemu do spraw sportu i kultury fizycznej, na jego wniosek, nieruchomości niezbędnej do przygotowania i przeprowadzenia turnieju finałowego. Decyzja stanowi podstawę do wyłączenia nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz przyjęcie jej przez właściwy organ do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.

Inna poprawka stanowiła, że przepisów ustawy nie stosuje się do przygotowania i realizacji inwestycji dotyczących dróg krajowych i linii kolejowych o państwowym znaczeniu.

"Uważam, że odpowiedzialność za turniej finałowy mistrzostw Europy ponosi rząd, który dał gwarancje. Ustawa daje instrument i rządowi, i miastom, które dotychczas nie były gospodarzami takiej imprezy. Stadion w Warszawie będzie budowany z budżetu państwa. Bez wyprowadzenia kupców nie ma możliwości zbudowania Stadionu Narodowego. Na stadionie handluje obecnie 5 tysięcy podmiotów. Dwa tysiące z nich to podatnicy i tym kupcom trzeba zaoferować nowe targowisko. Uchwalona dziś ustawa po podpisaniu przez prezydenta RP i wejściu w życie umożliwi zakup terenu przy ulicy Radzymińskiej, aby targowisko odpowiadało europejskim standardom" - powiedziała z trybuny sejmowej minister sportu i turystyki Elżbieta Jakubiak.

"Do końca roku będziemy gotowi z planem inwestycyjnym mistrzostw. Będziemy wiedzieli, gdzie zlokalizowane zostaną centra pobytowo- szkoleniowe, przygotujemy wieloletnie plany inwestycyjne. Dysponujemy odpowiednimi funduszami, z których sfinansowany zostanie kapitał zakładowy spółek celowych" - mówiła minister Elżbieta Jakubiak.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL