Reklama

Reklama

​POLADA partnerem pilotażowego projektu WADA

Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) podpisała w poniedziałek w Warszawie umowę partnerską z Polską Agencją Antydopingową (POLADA), dotyczącą projektu szkolenia specjalistów działających na rzecz ochrony czystego sportu.

POLADA zapewni WADA wsparcie, w tym finansowe, we wdrażaniu pilotażowego projektu szkoleń, nazwanego "Global to Local". W ramach umowy zostanie przeszkolonych ponad stu specjalistów-praktyków antydopingowych w Europie.

Projekt "Global to Local Europe" będzie realizowany od listopada 2021 do marca 2022 roku. W późniejszym terminie ma być wdrażany w innych częściach świata.

"Bardzo się cieszę, że POLADA wspiera nasz pilotażowy projekt edukacyjny +Global to Local+ w Europie, który przyczyni się do przeszkolenia ponad 100 praktyków antydopingowych w naszym regionie, a w konsekwencji przyniesie korzyści całej społeczności antydopingowej na świecie" - powiedział podczas ceremonii podpisania umowy szef WADA Witold Bańka.

Reklama

"Obecnie nie ma znormalizowanych i szeroko dostępnych szkoleń specjalistycznych dla praktyków antydopingowych. Ten pilotażowy projekt znacząco przyczyni się do wypełnienia tej luki w Europie, a w dalszej perspektywie pomoże Agencji udoskonalić go tak, aby można było go w jeszcze szerszej formule wdrażać na całym świecie" - dodał.Reklama

Reklama

Reklama

Reklama