Reklama

Reklama

Nawet prezydent broni Cracovii

Prezydent Miasta Krakowa, Jacek Majchrowski wystosował specjalny list otwarty, w którym wyraża swoją opinię na temat niejasnej sytuacji, w jakiej znalazła się drużyna Cracovii. "Pasy" wciąż nie wiedzą bowiem, czy spadną do I ligi, czy zagrają w barażach o utrzymanie w ekstraklasie.

Oto pełna treść listu Jacka Majchrowskiego do PZPN, jaką opublikowała oficjalna strona "Pasów", "www.cracovia.pl".

"Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej

Szanowni Państwo,

W związku z pojawiającymi się rozbieżnymi publikacjami prasowymi oraz faktami medialnymi dotyczącymi kwestii rzekomego ponownego rozpatrywania licencji dla ŁKS Łódź, która to okoliczność w sposób oczywisty wpływa na możliwość prowadzenia przez MKS CRACOVIA SSA dalszych rozgrywek w Ekstraklasie - pragnę jako Prezydent Miasta Krakowa, reprezentujący większościowego właściciela Miejskiego Klubu Sportowego "CRACOVIA" Sportowa Spółka Akcyjna, wyrazić głębokie zaniepokojenie tymi informacjami i działając z daleko posuniętej ostrożności apeluję do władz i organów o poszanowanie dla zasad i regulacji ustalonych przez sam Polski Związek Piłki Nożnej.

Reklama

W ostatnich dniach w wielu przekazach medialnych pojawiła się informacja, iż Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej zwrócił się z prośbą do Komisji Odwoławczej o ponowne przeanalizowanie odwołania ŁKS Łódź. Ta informacja jest dla Gminy Miejskiej Kraków, podmiotu od wielu lat aktywnie zaangażowanego w polską piłkę nożną oraz podmiotu polską piłkę nożną bardzo mocno wspierającego, zupełnie niezrozumiała i stanowi wielkie zaskoczenie.

Zgodnie bowiem z obowiązująca w zakresie przyznawania licencji procedurą uchwała Komisji Odwoławczej ds. Licencji jest ostateczna - zgodnie z postanowieniem pkt 3.2.4.1. Podręcznika Licencyjnego: "Komisja Odwoławcza ds. Licencji podejmuje decyzje w sprawie odwołań składanych przez ubiegających się o licencję i podejmuje ostateczną i wiążącą decyzję w sprawie tego, czy licencja powinna zostać wydana, nie wydana lub cofnięta".

Nie istnieje zatem możliwość żadnego "ponownego rozpatrywania" czy "wznowienia postępowania". Jest oczywistym, iż Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej powinien w pierwszej kolejności przestrzegać przepisów prawa, które sam stworzył - tylko bowiem w takiej sytuacji możemy liczyć na poprawę wizerunku polskiej piłki, tak ostatnio nadszarpniętego toczącymi się wokół polskiej piłki nożnej postępowaniami sądowymi i prokuratorskimi. Skoro zatem żaden przepis regulacji Polskiego Związku Piłki Nożnej nie przewiduje trybu odwoławczego od decyzji Komisji Odwoławczej ds. Licencji, a jednocześnie postanowienia Podręcznika Licencyjnego wyraźnie wskazują, iż decyzja Komisji Odwoławczej ds. Licencji jest ostateczna i wiążąca - to jakiekolwiek działania Zarządu PZPN czy też Komisji Odwoławczej ds. Licencji mające na celu wzruszenie ostatecznej decyzji byłyby działaniami bezprawnymi.

Pragniemy nadmienić, iż sam Przewodniczący Komisji Odwoławczej ds. Licencji Pan Zbigniew Lewicki w tych samych doniesieniach medialnych stwierdził, iż decyzja Komisji w zakresie licencji dla Ekstraklasy jest ostateczna, a sama Komisja Odwoławcza zakończyła już prace w dniu 28 maja 2009 roku, zaś w dniu 2 czerwca 2009 roku zostanie jedynie oficjalnie opublikowane uzasadnienie zapadłej już ostatecznej decyzji.

Na zakończenie warto wskazać, iż jeśli klub sportowy ŁKS Łódź czuje się pokrzywdzony decyzją Komisji Odwoławczej ds. Licencji, to zgodnie z przepisem art. 6 ust. 7 Ustawy o sporcie kwalifikowanym może złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego lub też odwołać się do UEFA - są to jednak jedyne zgodne z prawem środki, które można obecnie zastosować.

Jednakże aż do dnia stwierdzenia przez w/w organy, iż decyzja Komisji Odwoławczej ds. Licencji została wydana z naruszeniem prawa - decyzja ta jest wiążąca dla wszystkich członków Polskiego Związku Piłki Nożnej, jak i dla samych organów Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Mając powyższe na uwadze - wyrażam nadzieję, że informacje, będące źródłem głębokiego zaniepokojenia mieszkańców Krakowa, są wyłącznie faktami medialnymi i nie polegają w żadnym stopniu na prawdzie, zaś Polski Związek Piłki Nożnej nigdy nie miał zamiaru poddawania w wątpliwość wiążących i ostatecznych decyzji swoich własnych organów, w tym decyzji Komisji Odwoławczej ds. Licencji.

Ponownie apeluję do Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej o podjęcie decyzji z poszanowaniem prawa stanowionego przez polskiego ustawodawcę i Polski Związek Piłki Nożnej.

Łącząc wyrazy szacunku,

Prezydent Miasta Krakowa

Jacek Majchrowski"

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL