Reklama

Reklama

Minister Witold Bańka przedstawicielem Europy w Komitecie Wykonawczym WADA

Minister sportu Witold Bańka został przedstawicielem Europy w Komitecie Wykonawczym Światowej Agencji Antydopingowej (WADA). Będzie reprezentował 47 państw członkowskich Rady Europy.

Jak informuje ministerstwo, kandydatura Bańki została jednogłośnie poparta przez wszystkie państwa reprezentowane w Komitecie RE ds. WADA.

Nigdy wcześniej żaden przedstawiciel Polski nie piastował funkcji w światowych strukturach antydopingowych na stanowisku o takim znaczeniu.

- Jest to ogromne wyróżnienie, ale też potężna odpowiedzialność i wyzwanie dla mnie jako szefa resortu sportu i turystyki. Będziemy mówić w imieniu Europy i wyznaczać kierunki polityki antydopingowej na całym świecie prezentując stanowisko wszystkich 47 państw członkowskich Rady Europy. To wielka nobilitacja dla całego resortu, dla naszego rządu. Zależy nam na tym, aby WADA była silną organizacją, wzmocnioną finansowo i budżetowo, prowadzącą jeszcze skuteczniej walkę o czysty sport, pozbawiony dopingu i korupcji - powiedział minister Bańka podczas konferencji prasowej.

Reklama

Polska została doceniona na polu walki z dopingiem, stąd nominacja dla polskiego ministra.

W 2016 r. kierowany przez ministra resort przygotował innowacyjny projekt ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie. Przewiduje on m.in. utworzenie nowoczesnej i wszechstronnie wyposażonej w kompetencje Polskiej Agencji Antydopingowej. Projekt został przyjęty przez rząd 20 grudnia 2016 r.

Formalnie powołanie ministra Bańki na członka Komitetu Wykonawczego WADA nastąpi 18 maja w czasie posiedzenia zarządu tej organizacji. Minister Bańka dopełni kadencję poprzedniego członka komitetu, byłej norweskiej minister ds. sportu, pani Thorhild Widvey, z możliwością reelekcji na lata 2018-2019.

Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) to najważniejsza organizacja zajmująca się zwalczaniem dopingu w sporcie. Powstała w 1999 r. ze wspólnej inicjatywy Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i władz publicznych całego świata, które podpisały w tej sprawie deklarację. Zadaniem WADA jest wyznaczanie standardów walki z dopingiem oraz ich monitorowanie. Flagowym projektem Agencji jest Światowy Kodeks Antydopingowy i dokumenty niższego rzędu - międzynarodowe standardy, które wspólnie służą harmonizacji działań w zakresie walki z dopingiem.

Komitet Wykonawczy odpowiada za zarządzanie i rzeczywiste prowadzenie polityki Agencji. Formuła działania organów statutowych WADA sprawia, że Komitet Wykonawczy jest w praktyce jedynym organem, w którym dyskutowane są przyszłe rozstrzygnięcia WADA. Choć w większości przypadków to zarząd jest właściwym do podejmowania takich rozstrzygnięć, to jednak Komitet Wykonawczy odpowiada za ich przygotowanie i rekomendowanie Zarządowi. Ponadto Komitet Wykonawczy przyjmuje listę substancji i metod zabronionych oraz wszelkie dokumenty techniczne, w tym związane z praktyką działania laboratoriów antydopingowych.

WS

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL