Reklama

Reklama

Miliony za Groclin

W piątek została sfinalizowana transakcja, na mocy której Józef Wojciechowski stał się właścicielem dawnej Dyskobolii Grodzisk Wlkp. - obecnie pod nazwą Polonia Warszawa. Na mocy umowy Józef Wojciechowski zobowiązał się zapłacić firmie Zbigniewa Drzymały 20 milionów złotych za sto procent akcji spółki.

Z komunikatu giełdowego opublikowanego przez Inter Groclin Auto SA - spółkę należącą do Zbigniewa Drzymał - wynika, że w czwartek firma ta nabyła od pozostałych akcjonariuszy (SKF Groclin-Dyskobolia i Zbigniew Drzymała) brakujące 0,8% akcji Groclin-Dyskobolii SSA, stając się stuprocentowym udziałowcem spółki.

Także w czwartek spółka zmieniła nazwę na KSP Polonia Warszawa SSA. W piątek komplet akcji spółki został sprzedany (umowa przedwstępna) Józefowi Wojciechowskiemu jako osobie prywatnej za 20 milionów złotych.

Nie doszło zatem do fuzji dwóch klubów, a jedynie "stara" Dyskobolia zmieniła nazwę i właściciela. Tego typu transakcja jest nie tylko znacznie łatwiejsza do przeprowadzenia niż fuzja. Jest to też znacznie korzystniejsze rozwiązanie dla nowego właściciela.

Reklama

Dzięki temu nie będzie trzeba zrywać dotychczasowych kontraktów z zawodnikami z winy klubu i podpisywać nowych, jak byłoby w przypadku fuzji i powstania nowej spółki. W praktyce oznaczałoby to możliwość odejścia wszystkich zawodników za darmo.

Nie wiadomo, w jaki sposób dokładnie rozliczą się obaj biznesmeni, ale można przypuszczać, że Drzymała odzyska pieniądze dopiero po ewentualnych transferach najdroższych zawodników (np. Radosława Majewskiego), które de facto sfinansują całą transakcję.

Z rozgrywek I ligi zostanie najprawdopodobniej wycofana "stara" Polonia. Wiceprezes PZPN Eugeniusz Kolator wyklucza bowiem możliwość przenosin "starej" Polonii do innego miasta z uwagi na to, że upłynął termin zgłaszania klubów do rozgrywek I ligi i klub musiałby grać w Warszawie przy Konwiktorskiej. Trudno sobie natomiast wyobrazić dwie Polonie - jedną w ekstraklasie, drugą w I lidze - obydwie grające na tym samym stadionie.

Komunikat giełdowy (treść i pisownia oryginalna)

Nabycie akcji Groclin-Dyskobolia Sportowa Spółka Akcyjna przez Inter Groclin Auto S.A.

Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży akcji Groclin-Dyskobolia Sportowa Spółka Akcyjna.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku informuje, co następuje:

1) w dniu 10 lipca 2008 roku nabył od Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Groclin-Dyskobolia z siedzibą w Grodzisku Wlkp. 125 akcji imiennych nieuprzywilejowanych spółki Groclin-Dyskobolia o wartości nominalnej 1000 zł (jeden tysiąc złotych) każda. Cena za nabywane akcje została ustalona w wysokości po 1196 zł (jeden tysiąc sto dziewięćdziesiąt sześć złotych) za jedną akcję,

2) w dniu 10 lipca 2008 roku nabył od Zbigniewa Drzymały 10 akcji imiennych nieuprzywilejowanych spółki Groclin-Dyskobolia o wartości nominalnej 1000 zł (jeden tysiąc złotych) każda. Cena za nabywane akcje została ustalona w wysokości po 1196 zł (jeden tysiąc sto dziewięćdziesiąt sześć złotych) za jedną akcję.

Po zawarciu w/w umów Inter Groclin Auto S.A. posiada 16715 akcji spółki Groclin Dyskobolia S.S.A., co odpowiada 100% udziałowi w kapitale zakładowym.

W dniu 11 lipca 2008 r. Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku zawarła z Józefem Wojciechowskim przedwstępną umowę sprzedaży 16715 akcji imiennych nieuprzywilejowanych Groclin-Dyskobolia S.S.A. za łączną kwotę 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych) .

Uzupełniająco Zarząd Inter Groclin Auto S.A. podaje, że w dniu 10 lipca 2008 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Groclin-Dyskobolia S.S.A., które podjęło uchwałę o zmianie firmy spółki na "KSP Polonia Warszawa S.S.A." oraz siedziby na Warszawę.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL