Reklama

Reklama

Korupcja w sporcie. Posłowie debatowali, jak walczyć o czysty sport

Przedstawiciele resortów sportu oraz spraw wewnętrznych i administracji zapoznali posłów na środowym posiedzeniu sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki z prowadzoną w Polsce walką z korupcją w sporcie.

- Korupcja w sporcie, a w szczególności manipulowanie zawodami sportowymi jest zjawiskiem globalnym i długotrwałym, niezgodnym z prawem i zaprzeczeniem ideałów olimpijskich. Manipulowanie zawodami sportowymi to intencjonalne działanie prowadzące do nieuczciwej zmiany przebiegu lub wyniku sportowej rywalizacji w celu uzyskania korzyści dla siebie i dla innych - powiedziała sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Anna Krupka.

Minister zwróciła także uwagę, że niezwykle poważnym zagrożeniem jest manipulowanie zawodami sportowymi na potrzeby zakładów bukmacherskich, a ustawianie wyników może mieć także powiązania z działalnością przestępczą mającą charakter międzynarodowy i może być sposobem zarówno na osiągnięcie szybkiego dochodu, jak i zalegalizowanie środków zdobytych niezgodnie z prawem.

Reklama

Potrzeba walki z tymi zjawiskami określona została w przyjętej 18 września 2014 roku Konwencji Rady Europy w sprawie manipulowania zawodami sportowymi, która jest obecnie jedyną wielostronną umową międzynarodową, traktującą bezpośrednio o zwalczaniu tego problemu.

Wprowadzenie przez ministra sportu i turystyki na lata 2015-2020 programu "Nie bądź pionkiem w grze" ma zapobiegać korupcji m.in. przez podnoszenie świadomości środowiska sportowego na temat zagrożeń korupcyjnych.

Program realizowany jest w ramach współpracy administracji centralnej, podmiotów odpowiedzialnych za wykrywanie i ściganie korupcji (Komenda Główna Policji, Centralne Biuro Antykorupcyjne) oraz ruchu sportowego.

W latach 2014-2018 w ramach projektu "Zapobieganie korupcji w sporcie i ustawianiu zawodów sportowych w szkołach mistrzostwa sportowego" przeprowadzono 40 sesji szkoleń profilaktycznych w 32 szkołach mistrzostwa sportowego, w których wzięło udział 1664 młodych sportowców.

Projekt "Przeciwdziałanie korupcji i ustawianiu zawodów sportowych w klubach piłkarskich" adresowany jest do piłkarzy w wieku 15-18 lat trenujących w klubach ekstraklasy, pierwszej i drugiej ligi.

Porozumienie MSiT, z Komendantem Głównym Policji, Zarządami PZPN i Ligi Zawodowej Piłki Nożnej Ekstraklasa S.A. zakładające realizację przedsięwzięcia do 31 lipca, przedłużone zostało do 28 lipca 2021 roku. W ramach tegorocznej edycji projektu w 40 sesjach szkoleniowych w 19 klubach uczestniczyło 1877 piłkarzy.

Trzeci realizowany projekt skierowany jest do kadry zarządzającej Polskimi Związkami Sportowymi.

- W związku z potrzebą skutecznej walki z korupcją w sporcie na arenie międzynarodowej działają dwie grupy robocze, których głównym zadaniem jest wspieranie śledztw dotyczących tego zjawiska - poinformował parlamentarzystów dyrektor Departamentu Porządku Publicznego MSWiA Mariusz Cichomski.

Pierwsza z nich - powstała w 2014 roku przy Europejskim Urzędzie Policji (Europol) - gromadzi i analizuje informacje o charakterze kryminalnym otrzymywane z państw Unii Europejskiej oraz krajów mających podpisaną umowę z Europolem.

Natomiast druga, funkcjonująca w ramach Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej (Interpol), uczestniczy w realizacji "Programu Uczciwości w Sporcie Interpolu" i jest platformą wymiany danych operacyjnych, doświadczeń oraz informacji na temat międzynarodowych strategii zwalczania transgranicznego manipulowania wynikami zawodów sportowych. Jej działanie wspiera walkę z korupcją w sporcie i przeciwdziała problemowi wpływania na wyniki zawodów.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL