Reklama

Reklama

Komunikat Ministerstwa Sportu i Turystyki

Komunikat Ministerstwa Sportu i Turystyki w sprawie rozgrywek ligowych sezonu 2009/2010:

Komunikat Ministerstwa Sportu i Turystyki w sprawie rozgrywek ligowych sezonu 2009/2010:

Minister Sportu i Turystyki z dużym niepokojem obserwuje sytuację związaną z organizacją współzawodnictwa sportowego prowadzonego przez Polski Związek Piłki Nożnej, zwłaszcza w kontekście zbliżającego się rozpoczęcia rozgrywek Ekstraklasy i I ligi piłki nożnej. Sprawa odmowy przyznania licencji ŁKS SSA, jak również sytuacja klubu Widzew Łódź i wynikające z nich konsekwencje dla innych zespołów, do dnia dzisiejszego pozostają nierozstrzygnięte przez powołane do tego organy, tj. Wojewódzki Sąd Administracyjny oraz Trybunał Arbitrażowy do Spraw Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim. Dotyczy to także podejrzenia w zakresie nieprawidłowości w procesie przyznania licencji MKS Cracovia SSA, które jest badane przez prokuraturę. W świetle potencjalnych skutków rozstrzygnięć i konsekwencji dla systemu prowadzonego przez PZPN współzawodnictwa, taka sytuacja jest wysoce niepożądana i budzi uzasadniony sprzeciw.

Reklama

Z uwagi na negatywne zakończenie mediacji pomiędzy PZPN a ŁKS SSA, komunikat rzecznika Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOl o działaniach PZPN uniemożliwiających rozpoznanie sprawy Widzewa Łódź, a także mając na względzie dążenie do transparentnego i zgodnego z zasadami fair play postępowania dla wszystkich klubów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy oraz I ligi, Minister Sportu i Turystyki zdecydował co następuje:

1. Skierować z dniem 31 lipca 2009 roku kontrolę do Polskiego Związku Piłki Nożnej w celu sprawdzenia legalności i praworządności podejmowanych decyzji, zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155 poz. 1298 ze zm.). Podstawę prawną przeprowadzonej kontroli stanowi art. 18 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy. Kontrolą objęta zostanie prawidłowość działalności Polskiego Związku Piłki Nożnej pod względem zgodności z prawem, statutem i regulaminami wewnętrznymi, w zakresie procesu licencyjnego wybranych klubów najwyższej klasy rozgrywkowej w sezonie 2009/2010.

2. Skierować pismo do Prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej z apelem o przełożenie meczów z udziałem MKS Cracovia SSA, ŁKS SSA oraz Widzewa Łódź do czasu rozpoznania sprawy i wydania ostatecznych rozstrzygnięć przez powołane do tego organy.

3. Skierować do spółki Ekstraklasa SA pisma o bezterminowe przełożenie meczów z udziałem klubu ŁKS SSA, MKS Cracovia SSA oraz Widzew Łódź, do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia spraw przez powołane do tego organy.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL