Reklama

Reklama

Komisja bez zastrzeżeń do projektu zmiany ustawy o zwalczaniu dopingu

W środę parlamentarzyści z Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej, która zajmowała się rządowym projektem zmiany ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie.

Podkomisja pracująca w 7-osobowym składzie, której obradom przewodniczył Łukasz Schreiber (PiS), zebrała się na dwóch posiedzeniach. Zgłoszone w trakcie obrad poprawki miały praktycznie wyłącznie redakcyjny charakter.

Przedłożony przez ministra sportu i turystyki projekt nowelizacji ustawy z 21 kwietnia 2017 o zwalczaniu dopingu w sporcie Rada Ministrów przyjęła 28 sierpnia. Przewiduje on wydzielenie Zakładu Badań Antydopingowych z Instytutu Sportu - Państwowego Instytutu Badawczego i powołanie Polskiego Laboratorium Antydopingowego, które zostanie państwową jednostką prawną, co umożliwi osiągnięcie całkowitej niezależności finansowej i operacyjnej. Takie rozwiązanie jest wymagane przez Światową Agencję Antydopingową (WADA).

Reklama

Nadzór nad działalnością laboratorium będzie sprawował właściwy minister, a jednym z ważnych zadań będzie prowadzenie działań niezbędnych do utrzymania akredytacji WADA. Poza tym laboratorium odpowiadać będzie m.in. za wykonywanie wszelkich analiz antydopingowych próbek fizjologicznych pobranych od sportowców. Będzie również mogło prowadzić analizy toksykologiczne w ramach współpracy z policją, sądami, prokuraturą, organami celno-skarbowymi i innymi służbami.

Organami laboratorium będą dyrektor i rada. Osoba starająca się o stanowisko dyrektora, którego kadencja będzie trwać pięć lat i który będzie bezpośrednio podlegał ministrowi sportu, powinna spełnić wiele kryteriów. Musi posiadać m.in. stopień naukowy doktora lub równorzędny w zakresie nauk farmaceutycznych, medycznych, biologicznych, chemicznych lub pokrewnych. Winna mieć wiedzę i doświadczenie zawodowe w zakresie zwalczania dopingu, w tym minimum 10-letni staż na stanowisku kierowniczym w akredytowanym laboratorium.

Przy laboratorium może działać w sposób niezależny i bezstronny, zgodnie ze standardami WADA, jednostka do spraw zarządzania paszportem biologicznym zawodnika (APMU), który obejmuje zbiór wyników i analiz jego próbek fizjologicznych pobranych podczas kontroli.

Po wejściu ustawy w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku z Instytutu Sportu - Państwowego Instytutu Badawczego zostanie wydzielony Zakład Badań Antydopingowych. Natomiast na bazie Zakładu Badań Antydopingowych powstanie Polskie Laboratorium Antydopingowe.

Wszystkie sprawy prowadzone aktualnie przez Instytut Sportu i niezakończone do końca grudnia 2018, będą kontynuowane przez Polskie Laboratorium Antydopingowe.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje