Reklama

Reklama

Cracovia i Arka walczą razem

Na dzień przed powtórnym rozpatrzeniem sprawy licencji na grę w ekstraklasie dla Łódzkiego Klubu Sportowego, działacze Cracovii po raz kolejny apelują o poszanowanie prawa. Tym razem w apelu wspierają ich działacze Arki Gdynia, który również podpisują się pod listem do PZPN i komisji odwoławczej ds. licencji.

Oto pełna treść listu otwartego podpisanego przez włodarzy Cracovii i Arki Gdynia:

"LIST OTWARTY

KIEROWANY DO ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ ORAZ KOMISJI ODWOŁAWCZEJ DS. LICENCJI

O poszanowanie prawa i szacunek dla polskiej piłki nożnej

Szanowni Państwo,

My, sygnatariusze niniejszego Listu Otwartego, jako wieloletni członkowie Polskiego Związku Piłki Nożnej, pozwalamy sobie złożyć niniejszy list zaniepokojeni szeregiem spekulacji z ostatnich dni, dotyczących ponownego rozpatrywania kwestii przyznania licencji dla klubu ŁKS Łódź.

Reklama

Jest dla nas oczywiste, iż decyzja Komisji Odwoławczej ds. Licencji jest decyzją w chwili obecnej ostateczną - zgodnie bowiem z postanowieniem pkt 3.2.4.1. Podręcznika Licencyjnego, jedynej podstawy prawnej w zakresie przyznawania licencji PZPN dla klubów Ekstraklasy: "Komisja Odwoławcza ds. Licencji podejmuje decyzje w sprawie odwołań składanych przez ubiegających się o licencję i podejmuje ostateczną i wiążącą decyzję w sprawie tego, czy licencja powinna zostać wydana, nie wydana lub cofnięta".

Jednocześnie należy wskazać, iż żaden przepis prawa nie przewiduje ani "ponownego rozpatrywania" czy też innego "wznowienia postępowania" licencyjnego. Jedynym zatem wnioskiem może być, iż nie istnieje obecnie - na poziomie Polskiego Związku Piłki Nożnej - żadna możliwość zmiany decyzji Komisji Odwoławczej ds. Licencji wydanej w sprawie licencji dla klubu ŁKS Łódź SSA. Jedynym trybem odwoławczym przysługującym ŁKS Łódź SSA jest wniesienie, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 7 Ustawy o sporcie kwalifikowanym, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego lub też odwołanie się do UEFA.

Wierząc w poszanowanie prawa, także związkowego oraz wspólny cel jakim jest budowanie wizerunku polskiej, profesjonalnej piłki nożnej, czekamy na zgodne z prawem zakończenie zaistniałej sytuacji.

Łącząc wyrazy szacunku,

Zarząd klubu MKS Cracovia SSA Zarząd klub Arka Gdynia SSA"

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL