Reklama

Reklama

Co uchwalił PZPN?

Oto treść uchwał podjętych w czwartek przez zarząd PZPN:

Oto  treść uchwał podjętych w  czwartek przez zarząd PZPN:

Uchwała nr X/156 z dnia 24 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie działań organów związkowych w związku z orzeczeniami Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOl

Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: W związku z wyrokiem Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOl z dnia 23.07.2008 roku uchylającym orzeczenie Związkowego Trybunału Piłkarskiego PZPN z dnia 2 kwietnia 2008 roku i umorzeniem postępowania w sprawie klubu Widzew Łódź SA, jak również wstrzymaniem wykonania decyzji organów dyscyplinarnych PZPN z dnia 15 maja i 20 czerwca 2008 roku w sprawie Zagłębia Lubin SSA ? tj. rozstrzygnięciami odbiegającymi w sposób rażący od dotychczasowej linii orzecznictwa Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu PKOl w zakresie interpretacji terminów przedawnienia czynów korupcyjnych - na podstawie art. 34 § 1 pkt r) Statutu PZPN uchwala się co następuje:

Reklama

I. W zakresie rozgrywek o mistrzostwo Ekstraklasy:

1. W sezonie 2008/2009 Ekstraklasa rozpoczyna rozgrywki w składzie 16 drużyn wg stanu na dzień 22 lipca 2008 roku i przyjętym terminarzem rozgrywek, zgodnie z wcześniejszymi decyzjami Związku.

2. Z chwilą rozstrzygnięcia przez Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu przy PKOl skarg Zagłębia Lubin i Korony Kielce zostaną podjęte stosowne decyzje dotyczące rozgrywek w sezonie 2008/2009.

II. W zakresie rozgrywek o mistrzostwo I ligi:

1. Mecze z udziałem klubów Zagłębie Lubin i Korona Kielce w rozgrywkach I ligi zostają odwołane do czasu podjęcia ostatecznych decyzji merytorycznych przez Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu przy PKOl.

2. Miejsce wycofanego z rozgrywek I ligi Klubu Polonia Warszawa zajmuje Widzew Łódź S.A. 3. Rozgrywki I ligi rozpoczynają się zgodnie z terminarzem.

I

II. W zakresie rozgrywek o mistrzostwo II ligi:

1. W rozgrywkach o mistrzostwo II ligi grupy wschodniej miejsce Widzewa Łódź zajmie Concordia Piotrków Trybunalski.

2. Rozgrywki II ligi rozpoczynają się zgodnie z terminarzem.

IV. Członkowie Zarządu PZPN uznali decyzje Trybunału za skandaliczne i skrajnie nieodpowiedzialne, podjęte z naruszeniem prawa oraz dotychczasowej linii orzeczniczej tego organu.

W tej sytuacji PZPN podejmie kroki prawne zmierzające do zmiany orzeczenia Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOl. Zapowiedziano jednocześnie kontynuowanie przez organy dyscyplinarne Związku surowej polityki wobec wszystkich podmiotów, które dopuściły się korupcji w sporcie.

V. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr X/157 Zarządu PZPN z dnia 24 lipca 2008 dot. stanowiska Zarządu w sprawie wykładni przepisów o przedawnieniu stosowanych przez organy związkowe.

Na podstawie art. 34 par. 1 pkt r) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: I. Zarząd PZPN po zapoznaniu się z dotychczas stosowaną przez organy dyscyplinarne i jurysdykcyjne PZPN linią orzecznictwa w sprawie terminów przedawnienia odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz orzeczeniami Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOl z dnia 23 lipca 2008 roku uznaje dotychczasowe stanowisko organów związkowych za prawidłowe i zgodne z polityką władz PZPN w sprawie zwalczania korupcji w piłce nożnej. Zarząd PZPN deklaruje podjęcie wszelkich możliwych działań prawnych mających na celu uchylenie skutków nieprawidłowych merytorycznie rozstrzygnięć Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOl w tym m.in. złożenie skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego. Do czasu zajęcia przez Sąd Najwyższy wiążącego stanowiska, jako najwyższy organ wymiaru sprawiedliwości w Polsce, Zarząd PZPN nie widzi przeciwwskazań do kontynuowania przez organy dyscyplinarne i jurysdykcyjne dotychczasowej wykładni przepisów związkowych w sprawie przedawnienia. II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL