KGHM nabył aktywa SSA Zagłebie Lubin

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. poinformował, że na mocy umowy sprzedaży akcji z dnia 25 marca 2003 r. nastąpiło przeniesienie przez stowarzyszenie Międzyzakładowy Klub Zagłębie Lubin na rzecz KGHM Polska Miedź S.A. praw własności 2 129 akcji imiennych nieuprzywilejowanych Zagłebia Lubin SSA, o łącznej wartości nominalnej 2 129 tys. zł i cenie nabycia 5 000 tys. zł.

Źródłem finansowania nabytych aktywów są środki własne Spółki. Nabyte aktywa stanowią 66,68% kapitału zakładowego Zagłębia Lubin SSA i dają prawo do 66,68% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Nabyte aktywa mają charakter długoterminowej lokaty kapitałowej.

Reklama

Kryterium uznania aktywów za znaczące są nabywane przez Spółkę aktywa finansowe stanowiące powyżej 20% kapitału zakładowego Zagłębia Lubin SSA.

Reklama

Najlepsze tematy

Reklama

Reklama